Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Agata
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik odmawia przyjęcia zakresu czynności - zmniejszonego o niektóre czynności, które dotychczas wykonywał. Część zakresu, który chcemy powierzyć innemu pracownikowi jest wykonywana ze znacznymi opóźnieniami. Wynagrodzenie miałoby pozostać bez zmian. Pracownik jest pod ochroną (ma 2 lata do ustawowego wieku emerytalnego).

Co pracodawca może zrobić, jeśli pracownik mówi, że się nie zgadza na "oddanie" części obowiązków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?