Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Jakub
Odpowiedzi udzielono: 8 września 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właściciel budynku usytuowanego pod elektroenergetyczną linią napowietrzną zauważył, że sąsiadujące z jego obiektem słupy żelbetowe linii są w złym stanie technicznym. Widoczną są ubytki betonu, a zbrojenie bez właściwej otuliny jest skorodowane.

Co może zrobić inwestor, aby wymóc na właścicielu sieci wymianę starych słupów, które w jego ocenie stanowią zagrożenie dla budynku i jego użytkowników?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?