Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka uzyskała decyzję, na podstawie art. 23 ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym, dotyczącą zaniechania poboru należnego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów spółki pod warunkiem, że spółka będzie prowadziła działalność z zachowaniem wymaganych norm w zakresie ochrony środowiska. Rodzaj norm jak i sposób ich naruszenia, nie został w żaden sposób określony w decyzji.

Jakie normy spółka winna przestrzegać?

Jakie naruszenie tych norm może skutkować powstaniem obowiązku zapłaty podatku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?