Co mogę zrobić, aby starostwo nie cofnęło mi pozwolenia na transport?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 12 sierpnia 2021 r.

PYTANIE

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122) - dalej r.w.o.k. określa, jakie wymagania musi spełniać firma, aby odbierać odpady komunalne z danej Gminy. Skupmy się na jednym zapisie 1) w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości znajdowały się co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

Prowadzę jednoosobową działalnością gospodarczą, w której zbieram tylko i wyłącznie odpady o kodzie 16 01 03 oraz kody 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07 oraz 17 09 04. Starostwo chce cofnąć mi pozwolenie na transport wiedząc, że odpady zbieram od mieszkańców tylko w kontenerach budowlanych, a nie świadczę usług zabierania typowych odpadów komunalnych wytwarzanych w domach.

Jakiego uzasadnienia prawnego mogę użyć?

Przytoczony zapis jest nieadekwatny dla podmiotów jednoosobowych. Fikcyjnie każe mi się kupić śmieciarki, abym mógł transportować odpady o kodach 17 wiedząc, że nie wolno do śmieciarki wrzucać takich odpadów. Ponadto większość działalności jednoosobowych nie ma pozwolenia na transport wydawanych przez Starostwo, bo jest ten zapis, a wszyscy korzystają z BDO, bo tam wpisali sobie transport.

Jak mogę wybrnąć z tej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX