Co ma zrobić organ, jeżeli drzewo zostało już usunięte? - OpenLEX

Co ma zrobić organ, jeżeli drzewo zostało już usunięte?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 12 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina otrzymała pismo z informacją o usunięciu wywrotu z działki znajdującej się na terenie ogródków działkowych. W piśmie wskazano, że drzewo zostało już usunięte. Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 14 lit. b ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55) - dalej u.o.p. usunięcie drzew stanowiących złomy lub wywroty może nastąpić po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

Co w takiej sytuacji ma zrobić organ, jeżeli drzewo zostało już usunięte?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?