Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co jest przebudową istniejącej linii elektroenergetycznej?

Inwestor dokonał zgłoszenia przebudowy istniejącej napowietrznej słupowej stacji transformatorowej wraz z nawiązaniami po stronie Sn i nN. W ramach zgłoszonych robót budowlanych zdemontowana zostanie istniejąca stacja i wykonana zostanie nowa stacja transformatorowa zasilana linią kablową.

Czy zgłaszane roboty można zaliczyć do przebudowy, czy do budowy odcinka sieci?

Czy przebudową jest zmiana linii napowietrznej na linię kablową, czy demontaż istniejącej stacji i wybudowanie nowej o większej mocy można zaliczyć do przebudowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?