Co jest podstawą ustalenia wartości zamówienia w odniesieniu do wynagrodzenia świadczeniodawcy usług zdrowotnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Baranowska Agata
Odpowiedzi udzielono: 4 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób podmiot leczniczy - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - ma szacować wartości zamówienia, chcąc udzielić zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 26a ust. 1 u.dz.l. w sytuacji, kiedy w okresie poprzednich 12 miesięcy udzielił zamówienia wyłącznie osobom legitymującym się nabyciem fachowych kwalifikacji (za które należało opłacać składki ZUS, Fundusz Pracy itp.) do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny?

Czy należy brać pod uwagę wartość brutto czy wartość brutto razem z kosztami pracodawcy (składki ZUS, FP)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX