Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2014 r.

PYTANIE

Posiadaliśmy wierzytelność od firmy A (faktury i noty odsetkowe i koszty sądowe). Sprawa była i jest w sądzie. Niedawno sprzedaliśmy tą wierzytelność firmie B, która ma rozrachunki w drugą stronę z firmą A. Kwota sprzedaży wyniosła około 80% nominalnej wierzytelności. Załączona była lista wierzytelności do tej umowy. Na tej liście były faktury i noty odsetkowe). Faktury były w przychodach podatkowych oczywiście a noty odsetkowe były tylko w przychodach bilansowych (nie były w przychodach podatkowych).

Czy różnica o jaką nasza należność globalnie się zmniejszyła (czyli wspomniane 20% mniejsza cena) będzie kosztem podatkowym?

Moim zdaniem faktury sprzedaż będą kosztem podatkowym a noty odsetkowe nie będą. (proszę o podanie podstawy prawnej)

Czy z punktu widzenia VAT to podlega opodatkowaniu?

Moim zdaniem nie ale chcę się upewnić i znać dokładny artykuł. (przepis)

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?