Co jest inwestycją w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych? - OpenLEX

Co jest inwestycją w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klisowska Izabela
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób należy rozumieć pojęcie "inwestycji", zawarte w art. 95d u.ś.o.z.?

Czy inwestycją jest budowa, rozbudowa, przebudowa, czy również inne działania podjęte przez podmiot?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX