Co do jakich odpadów istnieje obowiązek zgłoszenia ich transportu w rejestrze zgłoszeń SENT? - OpenLEX

Co do jakich odpadów istnieje obowiązek zgłoszenia ich transportu w rejestrze zgłoszeń SENT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 23 lipca 2021 r.
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 22 lipca 2019 r.

PYTANIE

Wytwórca odpadów, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701), zlecił wykonanie obowiązku gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami podmiotowi, posiadającemu stosowane uprawnienia.

Czy wytwórca odpadów przekazując odpady do transportu (transport odbywa się na terenie Polski) podlega pod przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1663), zwłaszcza pod zapisy paragrafu 3a tego rozporządzenia?

Czy wytwórca odpadów spełnia definicję podmiotu wysyłającego, a transport odpadów stanowi przewóz towarów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX