Co decyduje o klasyfikacji zakładu do zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 6 kwietnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podmiot zbierający odpady na podstawie uzyskanego zezwolenia na zbieranie odpadów - m.in. oleje odpadowe z grupy 12, 13; rozpuszczalniki z grupy 14; roztwory wybielaczy, roztwory utrwalaczy, farby, tusze o nr kodu 19 12 10; odpady palne (paliwo alternatywne); odpady stałe tj. opakowania z tworzyw i wielomateriałowe, odpadowy papier i tekturę, czyściwa, drewno, gumę - rozdrobnione i magazynowane w hali magazynowej lub na placu, w beczkach, pojemnikach, kontenerach - zalicza się do zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku, biorąc pod uwagę definicję zakładu znajdującą się w art. 3 pkt 48 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś., a także art. 248 p.o.ś. oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej - dalej r.r.i.s.n.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX