Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 14 września 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma zamierza sprzedać grunt zakupiony od osób fizycznych w 2000 r. Wtedy obowiązywał plan zagospodarowania przestrzennego, który przewidywał przeznaczenie tego terenu na cele produkcyjno-usługowe. Firma nie rozpoczęła budowy. Plan stracił moc. Warunków zabudowy nie udało się uzyskać ze względu na protestującego sąsiada. Grunt figuruje w rejestrze gruntów jako grunt orny. Istnieje natomiast "Studium zagospodarowania", które przewiduje przeznaczenie tego terenu na cele produkcyjno-usługowe.

Czy można do sprzedaży zastosować zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

Jeżeli można zastosować zwolnienie, to czy ta sprzedaż będzie miała wpływ na proporcje, o których mowa w art. 90?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?