Co bierze się pod uwagę ustalając wysokość nagrody jubileuszowej dla nauczyciela, który nabył do niej prawo w dniu 21... - OpenLEX

Co bierze się pod uwagę ustalając wysokość nagrody jubileuszowej dla nauczyciela, który nabył do niej prawo w dniu 21 października?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka nabyła prawa do nagrody jubileuszowej w dniu 21 października.

Czy powinna mieć przyznaną nagrodę jubileuszową w dniu 21 października z uwzględnieniem wynagrodzenia zasadniczego za październik i nadgodzin za wrzesień?

Czy może należałoby wypłacić jej nagrodę po 25 października i uwzględnić wynagrodzenie za październik i średnią z nadgodzin za wrzesień i październik?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX