Questions and answers

Jak rozumieć termin „przerwa w realizacji zlecenia” zawarty w umowie zlecenia zawartej z cudzoziemcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej zapłatę za szkodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę, która dokumentuje zakupy dokonane na rzecz fundacji przez anonimowego darczyńcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy roszczenie pracownika z tytułu mobbingu ulega przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Kamińska Agata | Aktualne

Kiedy zleceniobiorca nabywa prawa do zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kto powinien opracować program działania samorządowej instytucji kultury ?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Który organ jest właściwy w sprawie zmiany pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej - starosta czy wojewoda?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Od której wysokości wynagrodzenia obliczyć ekwiwalent za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jakich sytuacjach można wyrównać nauczycielce zaległy dodatek za pracę w szczególnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

W jakim terminie należy zawrzeć umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób dokonywać przeniesienia kwot kosztów kwalifikowanych ulgi BR na kolejne lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej powinno sporządzić sprawozdanie finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Z jakim kodem powinna być zgłoszona do ZUS żona komandytariusza zatrudniona w spółce na umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2019 r., Królikowska Joanna | Aktualne

Co w sytuacji, w której strata powstała w instytucji jest wyższa, niż roczny odpis amortyzacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy firma, która otrzymała materiały budowlane w darowiźnie, może nieodpłatnie je przekazać kolejnej firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy gmina posiadająca mieszkania chronione lub wspomagane może umieścić w nich pogorzelców?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy koszt dojazdu na imprezę na wyjazd rekreacyjno-sportowy można sfinansować ze środków ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy koszty upomnień ulegają przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można nauczycielowi kontraktowemu w trakcie roku szkolnego zmienić oddziały, w których ma zajęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można wybudować budynek na drenażu rozsądzającym przydomowej oczyszczalni ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy należy wykazywać dochód uzyskany zarówno w Polsce i w Islandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy na terenie szkoły pisarz może sprzedawać swoje książki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel po uzupełniającym urlopie wypoczynkowym może skorzystać z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy opłata recyklingowa od opakowań zapłacona na terenie Niemiec to import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy opłaty wnoszone przez mieszkańców za odpady komunalne muszą się bilansować?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Lachiewicz Wojciech | Nieaktualne

Czy organ bada, czy projektant określił strefę kontrolowaną w projekcie gazociągu i bada jej przebieg?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy organ winien wymagać projektów wewnętrznych instalacji w zakresie rozbudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy pracodawca może żądać od pracownika podania numeru dowodu osobistego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy pracownik, który pobiera rentę inwalidzką i pozostaje nadal w stosunku pracy, musi składać ERP-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy pracownikowi za szkolenie przypadające również w sobotę i niedzielę należy się dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy przebudowa budynku gospodarczego wiąże się z dokonaniem zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy przejścia ewakuacyjne można znakować znakami ewakuacyjnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Czy sklep sprzedający tonery drukarskie ma obowiązek przyjmowania opakowań po zużytych tonerach?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy składki na ubezpieczenie spółki i zarządu mogą być kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy spółka jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy spółka może skorzystać ze zwolnienia w VAT przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy szkolenie okresowe może zastąpić instruktaż pracowników wymagany przy pracach szczególnie niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne