Questions and answers

Kiedy pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2019 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak powinien wyglądać zapis w dzienniku zajęć przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy dziecko z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim może się uczyć w technikum?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy powiatowy urząd pracy musi posiadać zgody na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia osób bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy związki zawodowe mogą zawrzeć umowę ubezpieczenia grupowego pracowników z pominięciem stosowania p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zamawiający zobowiązany jest do zamieszczania w BZP ogłoszenia o unieważnieniu postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy organ nadzoru budowlanego w trakcie kontroli bada odstępstwo od projektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczać przychody i koszty spółki cywilnej po śmierci jednego ze wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób wykazać zaliczki na podatek dochodowy spółki przejmowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak dowiedzieć się czy kontrahent został ukarany karą pieniężną za przestępstwo przeciwko środowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy nasadzenia zastępcze realizowane przez gminę mogą być w innej miejscowości niż usuwane drzewa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy należy pobierać opłatę skarbową od zmiany zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jak wyliczać zabezpieczenie roszczeń za magazynowanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy zgrzewarka ultradźwiękowa do tworzyw sztucznych wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy złożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego zwolnione jest od opłaty skarbowej w wysokości 17 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakim zapisem przeksięgować produkcję w toku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy potrzebna jest przy uzyskaniu pozwolenia na budowę decyzja o warunkach zabudowy na przebudowę obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować zakup przedsiębiorstwa od syndyka?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy organ dotujący przekazuje dotację za lipiec i sierpień, mimo informacji o likwidacji szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób zmienić warunki pracy osoby przebywającej na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce jest traktowana jako podmiot spoza EOG?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jakich obowiązków podatkowych powinna dopełnić córka, której ojciec spłacił pożyczki gotówkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy potwierdzać pobranie opłaty depozytowej w przypadku sprzedaży internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jakie obowiązki spoczywają na podatniku, który otrzymał od wujka pożyczkę w wysokości 300.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy zakład pracy może posiadać system ręcznego powiadamiania o pożarze, wykonany samodzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jakie zmiany z zakresu pomiarów wielkości emisji wprowadziło rozporządzenie z dnia 22 maja 2018 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Grecki Wojciech | Nieaktualne

Czy na terenie zabudowy usług nieuciążliwych można wybudować farmę fotowoltaniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Na jakie konto należy księgować prowizję od udzielanych nam przez banki kredytów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy strona powinna wnosić wyższą odpłatność za pobyt w DPS w związku z uzyskaniem jednorazowego dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Na jakie przedmioty można przeznaczyć dotację na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne