Pytania i odpowiedzi

Czy faktura z minusem rozliczana dekadami jest prawidłową formą rozliczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy kserokopia faktury będzie wiarygodnym dokumentem dla organów podatkowych w razie ewentualnej kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak postępować w przypadku zakupu odzieży z wyprzedaży w celu dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy spółka cywilna może odliczyć VAT od eksploatacji samochodów użyczonych bezpłatnie przez wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy wystawiając klientowi unijnemu fakturę za zakup towaru mogę wystawić w złotówkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy spółka powinna wykazać otrzymane od kontrahenta faktury korygujące?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pielęgniarka zatrudniona w żłobku może kontrolować stan czystości i higieny dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy dokonując odliczenia VAT spółka winna dokonać korekty deklaracji za miesiąc otrzymania dokumentu celnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy należy przyznać świadczenie wychowawcze wnioskodawczyni, która ma obywatelstwo mołdawskie i nie posiada karty pobytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Co powinien zrobić podatnik, który zakupił używanego busa w USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak ustalić odpłatność u syna i córki za pobyt matki w DPS i od kiedy ją naliczać?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy szatnie i umywalnie mogą być zlokalizowane w tym samym pomieszczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy energia wytworzona w wyniku spalania paliw może być zarówno energią cieplną jak i elektryczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy przyznać świadczenie wychowawcze studentce z obywatelstwem laotańskim, która posiada wizę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować za zużyte media na refakturze wystawionej przez najemcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy firma może odliczyć w pełni VAT do zakupionego bagażnika samochodowego przeznaczonego na przewóz rowerów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy odpady o kodzie 16 08 01 oraz 16 08 03 należy traktować jako odpady złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy na hali produkcyjnej można postawić ściankę działową z płyty OSB?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy ustalając prawo do zasiłku rodzinnego dochód za sprzedaży działki należy wliczać do dochodu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy po zakończeniu działalności przez VAT-owca może on wybrać zwolnienie z VAT przy najmie prywatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć pracę w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zespół ratownictwa medycznego ma obowiązek zrealizować transport sanitarny pacjenta ze szpitala wojewódzkiego do szpitala specjalistycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy zdarzenie podczas weekendowego spotkania z klientem jest wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Kiedy pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonania pracy na podnośniku nożycowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy należy wyrównać nauczycielowi wysokość dodatku za wysługę lat, jeśli był zatrudniony w innym miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł prowadzić zajęcia logopedyczne z dziećmi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakie stanowisko powierzyć pracownikowi w przypadku wielozawodowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy na przeniesienie pracownika samorządowego do innej jednostki konieczna jest jego zgoda?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy pracodawca wydaje jeszcze odpisy świadectw pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy można przesunąć pracownika na inne stanowisko pracy z odpowiedzialnością materialną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Od kiedy świadczenie wychowawcze powinno zostać przyznane ojcu dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy umowa zlecenie ze studentem do 26 roku życia i jednocześnie zatrudnionym u innego pracodawcy podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Sieńko Robert | Aktualne

Jaki ekwiwalent za urlop przysługuje nauczycielce szkoły, której rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło w dniu porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakich formalności należy dopełnić w związku ze śmiercią pracownika z Ukrainy na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy do obsługi windy w samochodzie dostawczym trzeba mieć szczególne uprawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy gmina ma obowiązek zwracać koszty dla innej gminy za pobyt swojego dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak zaklasyfikować z niczym niezmieszane obornik i gnojowicę z magazynu żywca w ubojni?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy kartę wypadku wpisuje się do rejestru wypadków prowadzonego przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy dodatek funkcyjny dla opiekuna oddziału przedszkolnego należy wypłacić z wyrównaniem od 1 września 2019 r.

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja zakupionych i wydanych bonów Sodexo w ramach konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy ewidencjonować koszty ponoszone na remont budynku biurowego, który będzie przebudowany na cele mieszkalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Czy przyjęta przez pracodawcę propozycja rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron zastępuje odwołanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy przyjęcie i czasowe przetrzymanie pierza przed unieszkodliwieniem jest traktowane jako zbieranie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne