Pytania i odpowiedzi

Kiedy można skorzystać z ulgi na zakup pierwszej kasy fiskalnej online?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Na jakie przepisy należy się powołać, ustalając wynagrodzenia dla nauczyciela na nowy rok szkolny 2019/2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób należy ująć zwrot dotacji na kontach w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Na jakie przepisy należy się powołać, ustalając wynagrodzenia dla nauczyciela na nowy rok szkolny 2019/2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak ustalić podstawę obowiązku opłacania składek społecznych w przypadku jednoczesnego zawarcia dwóch umów zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie odliczenie VAT przysługuje podatnikowi kupującemu w leasingu samochód w celu dalszego wynajmowania bez kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie dane osobowe wychowanków powinny się znaleźć w księdze ewidencji wychowanków bursy szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jaki sposób dokonać oceny pracy wicedyrektora, który nie prowadzi żadnych zajęć z uwagi na oddelegowanie do ZNP?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jakiej formie dokonuje się powołania na stanowisko wicedyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Pater Łukasz | Aktualne

Kiedy pracownikowi obsługi przechodzącemu na emeryturę należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy racę w gospodarstwie rolnym od dnia 1.01.1983 r. można wliczyć do stażu pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy kobieta samozatrudniona ma prawo do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT przy wynagrodzeniu mediatora?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy można nie rozpoznać wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przy zakupie towarów w czeskiej firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy w ramach wolontariatu można odbyć praktykę w zakresie audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak wyliczyć zatrudnienie do naliczenia odpisu na ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy polska spółka z o.o. zobowiązana jest uwzględniać wynik finansowy spółki córki z Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zagraniczne wydatki należy ujmować w kosztach w kwotach netto czy brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wykonanie instalacji przeciwprzymrozkowej wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Jak można osobie zastępującej nauczyciela przyznać dodatek funkcyjny za wychowawstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak długo należy przechowywać decyzje dyrektora w sprawie przyjęcia słuchacza do szkoły w trakcie roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy uczeń, który jest nieklasyfikowany staje się jednocześnie uczniem niepromowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy nauczyciel religii może wpisać uwagę dziecku, które nie posiada ćwiczeń do religii, ponieważ nie zakupił mu ich rodzic?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

W jaki sposób można usunąć z listy wychowanków internatu ucznia, który naruszył obowiązujący regulamin?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jaka jest definicja starorzecza w rozumieniu ustawy Prawo wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy wymiana elementu inwestycji może zostać potraktowana jako nowy środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie podmioty należy zgłaszać do Centralnego rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pielęgniarka szkolna, która nie jest pracownikiem szkoły, może sprawować opiekę nad uczniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy syn może opłacać zryczałtowany podatek dochodowy za matkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy uzyskanie dyplomu ukończenia studiów wlicza się do osiągnięć do wypłaty nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Kto w myśl art. 122a ust. 2 p.o.ś. przekazuje wyniki pomiarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy termin dokonania zgłoszenia należy rozumieć jako termin wpływu zgłoszenia do organu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak rozumieć sformułowanie w art. 152 ust. 4b "organ... może z urzędu... wydać zaświadczenie"?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy na podstawie posiadanych dokumentów i informacji świadczenie wychowawcze na córkę się ojcu należy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony w żłobku na podstawie umowy cywilnoprawnej nabywa prawo do dodatku stażowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy w podmiocie leczniczym stworzenie stanowiska pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych jest obligatoryjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy środki unijne oraz krajowe należy rozdzielić dla zastosowania zwolnienia od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę VAT stosować do sprzedaży roślin, bylin i kwiatów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Od jakiej daty należy liczyć okres ochrony stosunku pracy nauczyciela po rozwiązaniu stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy OPS ma obowiązek zorganizować posiłki dla wszystkich dzieci w szkole bez względu na to, czy opłatę wnosi rodzic czy OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy w deklaracjach VAT i rejestrach VAT należy ewidencjonować prowizje z ubezpieczeń jako zwolnione?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy ze środków subwencji oświatowej na dzieci niepełnosprawne można zakupić laptop?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy można przedłużyć kadencję rady nadzorczej banku spółdzielczego mocą uchwały zebrania przedstawicieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Obzejta Łukasz | Nieaktualne

Czy odmowa przyjęcia dziecka do szpitala wymaga konsultacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne