Questions and answers

Czy dożywotnik może zameldować się w lokalu bez wykazywania zgody właściciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy dyrektor szkoły macierzystej może równocześnie kierować szkołą filialną?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy gmina może sfinansować autystycznemu dziecku terapię integracji sensorycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy informacja o podstawie zwolnienia pracownika jednostki samorządowej stanowi informację publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy komornik powinien wystawić PIT-11 od ściągniętej kwoty zaległego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy koszty badań sprawdzających jakość towarów sprowadzanych z Chin powinny być wliczane do wartości celnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy możliwe jest wykluczenie postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu VAT z biegu prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy można przyznać matce dziecka świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy nauczyciel, który ukończył pedagogikę przedszkolną może pracować w kasach I-III szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy nieruchomość wniesiona jako wkład do spółki jawnej może być wyceniona wg wartości rynkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy organ może odmówić wydania nowej decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna, na której w Polsce spoczywa jedynie ograniczony obowiązek podatkowy składa zeznania PIT-CFC?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy piętro i poddasze nieużytkowe można uznać za jedną kondygnację?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy powinny zostać wypłacone świadczenia wychowawcze, rodzinne oraz fundusz alimentacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracę w gospodarstwie rolnym zalicza się nauczycielowi do pracowniczego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy premię należy uwzględnić w podstawie wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy przedszkole może przygotowywać posiłki dla uczniów szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy przyłącze telekomunikacyjne jest infrastrukturą telekomunikacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne matce dziecka, która ma ograniczoną władzę rodzicielską?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy rezerwy na kredyt są kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy spełnione są przesłanki do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy spółka może fakturować przedsiębiorcę, który zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy umowa użyczenia lokalu wywołuje skutki podatkowe zarówno u użyczającego jak i najemcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy usługi na turbinach wiatrowych są opodatkowane u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy węgiel wydobyty z filtra jest odpadem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy w momencie rozszerzenia działalności szkoleniowej o kursy online, podatnik ma obowiązek rejestracji do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy wprowadzanie "czystej" deszczówki do ścieków przemysłowych należy traktować jako rozcieńczanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Antoniak Joanna | Nieaktualne

Czy w szkole ponadpodstawowej nauka drugiego języka może być realizowana w zakresie rozszerzonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w treści planu BIOZ można zawrzeć informacje o stosowaniu kar finansowych w przypadku naruszeń planu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy wydatki na eksploatację wynajmowanego samochodu są limitowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wykorzystywanie magazynu na maszyny rolnicze jako magazyn na książki oznacza zmianę sposobu użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy wynajem na ternie UE urządzeń w celu demontażu należy potraktować jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy wysokość świadczenia socjalnego przysługującego nauczycielowi może być zróżnicowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zakończenie upadłości pozwala na zaliczenie wierzytelności jako nieściągalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zamawiający ma obowiązek wystawienia referencji na wniosek wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy za pierwszy rok działalności mogę sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Czy zespół szkół, który w swoim składzie ma kilka szkół może posługiwać się jedną pieczęcią okrągłą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy z nauczycielem stażystą należy zawrzeć umowę o pracę na okres trwania stażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Chojnacki Jan | Nieaktualne

Decyzja o pozwoleniu na budowę, od której upłynął termin na wniesienie odwołania, jest ostateczna czy ostateczna i prawomocna?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Jaka jest procedura zaopiniowania aktu założycielskiego zespołu szkół przez rady pedagogiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne