Questions and answers

Czy błąd zamawiającego w postaci sprzecznych komunikatów odnośnie formy komunikacji, może obciążać wykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy modernizację instalacji elektrycznej można ująć bezpośrednio w kosztach w okresie ich poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy wystarczy mailowo poinformować pracowników o zasadach organizowanego konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy moc kotłów szczytowych należy dodać do mocy zmodernizowanych kotłów istniejących?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy rodzic powinien dokonać korekty VAT w związku z darowizną inwestycji w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak długo firma szkoleniowa musi przechowywać dane związane z przeprowadzonymi dla innych podmiotów szkoleniami BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Do kogo wysłać postanowienie o podjęciu postępowania, jeśli zmienili się właściciele działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy wybierając nowe zasady rozliczania transakcji powiązanych podatnik zwolniony jest z obowiązków dokumentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy markizy elektryczne są sprzętem w rozumieniu u.z.s.e.e.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy hulajnogi elektryczne są sprzętem w rozumieniu u.z.s.e.e.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak złożyć pełnomocnictwo do składania elektronicznych deklaracji na podatek od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaki organ jest właściwy w sprawie zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy do wynajmu piwnicy spółdzielnia powinna doliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Jak zaksięgować w PKPiR fakturę za towar otrzymany 30 czerwca, ale przyjęty na magazyn 1 lipca?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można ukarać pracownika za odmowę wykonania polecania kierownika, który wydał polecenie podczas urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy organ powinien sam wysłać dokumentację rozbiórki do uzgodnienia z WKZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Suchy Jonasz | Nieaktualne

W jakim miesiącu wykazać korektę faktury po stronie VAT należnego i naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy jest możliwość prowadzenia wewnątrz budynku kotłowni instalacji gazowej o ciśnieniu wyższym niż 5kPa?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jak ustalać proporcję kosztów przy leasingu samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy należy naliczyć składki ZUS z tytułu odszkodowania za zakaz konkurencji po ustaniu umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy liceum ogólnokształcące może być jednocześnie dla dorosłych i dla młodzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak opodatkować wynagrodzenie wypłacone w naturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak wykazać fakturę dotyczącą transportu darmowych próbek z Włoch?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy potrącone odsetki podlegają opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy instalacja odgromowa i ochrona przepięciowa to ta sama instalacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy odsetki od prywatnego kredytu hipotecznego mogą stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ująć w JPK_VAT korektę niedoliczonego, przy nabyciu samochodu, podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak ewidencjonować odpady, które mogą być przydatne przy innych zleceniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy błędem jest, jeśli dyrektor szkoły wydaje skierowania na badania wstępne bez pokwitowania ich odbioru?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W którym miesiącu należy odliczyć podatek VAT naliczony od WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wniosek o świadczenie wychowawcze wysłać do Wojewody w celu ustalenia koordynacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy przy zmianie częstotliwości pracy anten należy wymagać pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy pobiera się opłatę za zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką opłatę pobrać za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w trybie art. 394 ust. 4 pr.wod.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Stachowska Marta | Aktualne

Jak prawidłowo zewidencjonować zakup samochodu w procedurze VAT-marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne