Questions and answers

Czy od zakupionych zaproszeń instytucji kultury przysługuje odliczenie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak wygląda rozliczenie diet z podróży służbowej członka zarządu niemającego rezydencji podatkowej w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Z jakim dniem należy ponownie zgłosić do ZUS pracownika przywróconego do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Sieńko Robert | Aktualne

Czy Wody Polskie mogą na wniosek wnioskodawcy zawiesić postępowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Antoniak Joanna | Nieaktualne

Czy aby odliczyć 50% VAT od wydatków związanych z samochodem, należy dokonać zgłoszenia VAT-26?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować zwrot zaliczki z dotacji unijnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak wykazać sprzedaż kontrahentowi z Wielkiej Brytanii towaru dostarczanego mu na terytorium Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy sprzedaż towarów w krajach trzecich powinna być uwzględniona w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy apteka będzie miała możliwość wystawiania paragonu bez numeru NIP nabywcy leku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Pod jakimi warunkami podmiot mający umowę z NFZ może realizować świadczenia komercyjnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy zagraniczni przełożeni mogą np. zatwierdzać pracownikowi polskiemu urlopy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do refaktury usługi hotelarskiej, która miała miejsce na terytorium Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak oznaczyć na terenie zakładu pracy miejsca, w których może występować tlenek węgla?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy na ustawienie zasieków na materiały sypkie oraz samonośnej wagi elektronicznej jest wymagane pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Jaki kierunek rekultywacji powinien posiadać Zakład, żeby móc prowadzić odzysk odpadów w kopalni odkrywkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Jakie przepisy prawne regulują obligatoryjne podwyżki inflacyjne dla pracowników sfery budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Na jakiej podstawie organ może żądać od inwestora aktualnej mapy do celów projektowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Jak zawrzeć poprawnie umowę darowizny na rzecz gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą darowizna nieruchomości wraz z gruntem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jak rozliczać koszty związane z nabyciem towaru handlowego w leasingu finansowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy osoba poniżej 26 lat zatrudniona przez pracodawcę na podstawie stażu absolwenckiego będzie zwolniona z podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zatrzymana zaliczka stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

W jaki sposób zmienić pozwolenie na budowę, jeżeli inwestor zgubił dziennik budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak należy obliczyć odsetki za zwłokę w zapłacie zaliczki za grudzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaka kwota wolna od potrąceń będzie obowiązywała w przypadku pracowników korzystających z zerowego PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak konsorcjum (polski podwykonawca i polski wykonawca) rozliczy kontrakt budowlany w Estonii?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy jeśli podatnik nie ma zgłoszonego żadnego rachunku bankowego, to trafi na białą listę podatników?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy umocnienie koryta rowu należy traktować jako przebudowę urządzenia wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy pracodawca może w regulaminie wynagradzania różnicować okresy, z których jest ustalana podstawa urlopowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Kto powinien zawierać umowy z nowymi pracownikami szkoły w przypadku zmiany dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Których pracowników Centrum Usług Wspólnych należy ujmować w Systemie Informacji Oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jak rozliczyć korektę faktury w przypadku, gdy dotarła ona do podmiotu, który zakończył działalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kto wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis danych przetwarzanych w rejestrze PESEL?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Wilk Jakub | Aktualne

Jak zorganizować i rozliczyć żywienie dzieci w szkole podstawowej, która zlokalizowana jest w dwóch budynkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak długo należy przechowywać dokumenty dotyczące PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w umowie o pracę można wpisać nauczycielowi stanowisko: nauczyciel wspomagający?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Pod jakim kodem zakwalifikować powstały popiół ze spalania trocin oraz kory uznanych za produkty uboczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć odsetki za sprzedaż domu w 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy kwota z końcowej faktury VAT powinna być w pierwszej kolejności obciążona należnym roszczeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy można wznowić postępowanie w sprawie zmiany sposobu użytkowania zrealizowanej na podstawie zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Prochera Witold | Aktualne