Pytania i odpowiedzi

Czy pracownik obsługujący suwnicę może odmówić wykonania pracy w okularach ochronnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy zamiast paczek mikołajkowych można wypłacać z ZFŚS świadczenia pieniężne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na podstawie jakiego dokumentu refakturować kontrahentowi poniesione wydatki w związku z wyjazdem do Hiszpanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy pracownik, który otrzymał odprawę emerytalną, może ponownie nabyć do niej prawo?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy sformułowanie fałszerstwo i przestępstwo muszą być stwierdzone na drodze karnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Kiedy polski podatnik ma prawo zastosować stawkę 0% dla eksportu pośredniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy zaświadczenie o wypłaconych zasiłkach macierzyńskich z ZUS-u można zaliczyć do dodatku stażowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak zakwalifikować modernizację wprowadzonego wcześniej do ewidencji środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak potraktować faktury z firmy Flixbus za transport pracowników na trasie Szczecin - Berlin?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jaka stawka VAT obejmuje testy medyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy można powołać służbę socjalną w celu prowadzenia jednego ZFŚS dla kilku szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak liczyć 3-miesięczny okres zatrudnienia zgodnie z ustawą o PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy kierownikowi wyodrębnionej komórki organizacyjnej firmy przysługuje dzień wolny za pracę w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy przysługujący pracownicy urlop może być wykorzystany przez nią w okresie wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy utrata prawa do dodatku specjalnego w trakcie roku powoduje konieczność wypłaty wyrównania wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Jak stosować split payment jeżeli kontrahent który wystawia faktury ma zajęcie z urzędu skarbowego lub od komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy eksmisja z lokalu socjalnego może skutkować ponownym orzeczeniem o uprawnieniu do lokalu socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy oczyszczalnia ścieków stanowi integralną część instalacji głównej czy jest odrębną instalacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy import z kraju UE do Polski urządzeń w postaci wytłaczarki oraz młynka jest wprowadzeniem na rynek krajowy sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Od kiedy obowiązują przepisy wprowadzające nowy plik JPK_VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy środki otrzymane z budżetu państwa mogą zostać wniesione jako wkład własny do projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy urlop szkoleniowy powinno się podzielić na proporcjonalne części?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna może wykupić usługi pobytowe w niepublicznym DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy rodzice żony mieszkający oddzielnie są także zobowiązani do alimentacji na rzecz zięcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy OPS może wykorzystać jako dowód w sprawie zdjęcie, na którym widoczny jest wizerunek świadczeniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek celowy na pokrycie zaległych rachunków za media?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy w szkole podstawowej dyrektor ma obowiązek zapewnić opiekę pielęgniarki - higienistki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy w jednym budynku mogą funkcjonować żłobek, przedszkole i szkoła?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w jednym budynku może funkcjonować żłobek, przedszkole i szkoła?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć prowizję od sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik może dokonywać transakcji ze swoją działalnością poza granicami kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi, który we wrześniu objął stanowisko wicedyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy dyrektor może zlecić pracownikowi sekretariatu prowadzenie dokumentacji rady rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy ubytki naturalne bądź mechaniczne stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy stacja bazowa telefonii komórkowej winna posiadać stały dojazd i czy powinien on zostać zaprojektowany wraz ze stacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy nauczyciel może na terenie szkoły prowadzić zajęcia z uczniami za darmo?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Od kiedy uchylić prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko, które zmarło?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową nieruchomości, nabytej w zamian za wierzytelność?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy okres służby wojskowej po ustaniu zatrudnienia wlicza się pracownikowi obsługi w szkole do pracowniczego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy odszkodowanie wypłacone pracownikowi, na mocy ugody sadowej, podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Na jakiej podstawie prawnej organizuje się żywienie dzieci w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy istnieją podstawy do przetwarzania danych pochodzących z zapytań kredytowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Bartosiak Jakub | Aktualne

Kto i na jakiej podstawie przygotowuje informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne