Questions and answers

Czy od 1 września 2019 r. można zatrudnić młodocianego pracownika, który ma 14 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może cofnąć nauczycielom rozwiązanie stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy bratowa powinna zwrócić SZO w przypadku śmierci świadczeniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

O jakiej treści oświadczenie powinien złożyć organizator szkolenia pracownikom, uczestnikom szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy trzynastą emeryturę wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy w płatniku ekwiwalent za urlop wykazujemy z kodem 0110 czy 3000?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przekazanie udziałów rezydentowi Monako, z polskiej spółki jawnej, jest opodatkowane exit tax?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy ślubowanie nauczyciela mianowanego należy przechowywać w aktach osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak rozliczyć fakturę z tytułu materiałów, które zutylizowano u dostawcy z powodu braku odbiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy należy wszcząć postępowanie dotyczące nienależnie pobranych świadczeń z FA za okres od października 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy można zatrudnić na umowę absolwencką osobę, którą wcześniej zatrudnialiśmy na umowę zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak opodatkować budowę i remonty domów we Francji dla firmy, która następnie sprzedaje je osobom fizycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy należy sporządzić nową umowę dotyczącą ponoszenia przez syna dobrowolnych kosztów pobytu matki w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak anulować zaliczki, jeśli zmienił się charakter świadczonej usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy w wyniku uznania reklamacji, gdy klient otrzymał nowy towar, podatnik powinien dokonać korekty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy informację o schematach podatkowych powinna przesłać zarówno firma jak i promotor?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy osoba prywatna może domagać się od zakładu energetycznego odszkodowania za usunięte drzewa?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy na terenie UMN inwestor może wybudować parking dla 86 samochodów osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy polska firma powinna wystawić fakturę z tytułu wykonania usługi konsultacji dla firmy z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy możemy wydać firmie energetycznej zgodę na wejście na teren zakładu oraz określić warunki wycinki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Którą walutę dla celów VAT i poprawnego opodatkowania powinno się wykazać w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć sprzedaż produktów za pośrednictwem platformy Amazon?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od zakupu ekspresu do parzenia kawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy nominalna wartość udziałów stanowi kwotę brutto z tytułu wniesienia aportu, czy kwotę netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy na fakturze powinien być wpisany numer paragonu fiskalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czy na terenie oznaczonym w mpzp jako MN-5 można zaprojektować plac zabaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy świadczenie wychowawcze powinno być przyznane na starych czy nowych zasadach od lipca 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy na przebudowę lokalu handlowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym potrzebna jest zgoda właścicieli lokali?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy wiata na zgłoszenie o powierzchni zabudowy 30 m2 w miejscu publicznym powinna być na mapie do celów projektowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy w wypłatach dla pracowników sp zoz-u uwzględnić zwolnienie od podatku dla osób poniżej 26. roku życia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Czy podatnicy PIT zobowiązani są do składania PIT-TP lub innego dokumentu związanego z cenami transferowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kto w jednoosobowej spółce z o.o. podpisuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne