Questions and answers

Czy wynagrodzenie należne bankowi na podstawie ustawy o kosztach komorniczych powinno być dokumentowane fakturą?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2019 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Jaka powinna być treść informacji do świadectwa pracy o przechowywaniu akt osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2019 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł uczyć plastyki w technikum?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma likwidacja spółki i przekazanie dzieł sztuki jednemu ze wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż samochodów sprowadzanych z Japonii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak opodatkować usługę spedycji towarów z Chin do Polski na odcinku Chiny - Niemcy oraz Niemcy - Polska?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane powinna wypełnić spółka cywilna?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć faktury korygujące dotyczące opłat eksploatacyjnych związanych z najmem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak wyliczyć stawkę zabezpieczenia roszczeń dla odpadów: 17 01 01, 17 01 07, 17 03 02, 17 04 05, 17 05 04?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Kto podejmuje decyzję o przekształceniu technikum w placówkę 4-letnią?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto powinien udzielić upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w imieniu rady powiatu lub zarządu powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób pracodawca powinien zapewnić pełnienie dyżuru w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jaki sposób zewidencjonować opłatę za przyjęcie cesji przelewu wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Co się dzieje z aktami osobowymi pracownika w przypadku przejścia zakładu pracy w trybie art. 23 (1) k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Co to są miejsca rekreacyjne, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy aby przejść do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego należy przekroczyć limit 5 mln przychodu przez dwa lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy biuro rachunkowe ponosi odpowiedzialność za nie zgłoszenie schematu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy budowa muru oporowego w granicy działki wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy budowle należące do spółdzielni podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy decyzje wydane przez starostę po dniu rozwiązania rady powiatu są ważne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dochody ze zbycia udziałów to dochody z zysków kapitałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dokonanie zmiany ukształtowania terenu działki wymaga pozwolenia na budowę czy zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może włączyć do pensum matematykowi zajęcia rozwijające kreatywność uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy faktura za usługę załadunku na targi, które odbędą się w kraju UE stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy instalacja oświetlenia 0,4kV jest siecią nn?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy inwestor powinien uzyskać pozwolenie na użytkowanie po przebudowaniu budynku użyteczności publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy istnieje konieczność zapłaty odpraw w sytuacji, gdy stan ogólnego zatrudnienia nie zmniejszył się?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy każda droga komunikacji ogólnej to droga ewakuacyjna?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Czy lekarz rezydent ma obowiązek odpracowania dyżuru przypadającego podczas jego urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Czy między firmami małżonków może wystąpić odsprzedaż samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy mimo złożenia nowego wniosku uzgodnienie z konserwatorem zabytków zachowuje aktualność?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy możliwe jest przeniesienie urzędnika na inne stanowisko w związku z reorganizacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można na terenie zagrożonym powodzią lokalizować zbiorniki na gaz płynny propan-butan?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od faktury otrzymanej od kontrahenta z tytułu obróbki wadliwych wyrobów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można przenieść decyzje o pozwoleniu na budowę na firmy pierwotnych inwestorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy można zrzucić wodę ze zbiorników przeciwpożarowych do jeziora bez uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne