Pytania i odpowiedzi

Czy żona może wykorzystywać w działalności samochód, który mąż wykorzystuje w spółce cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pożyczka w kwocie 900 zł między niespokrewnionymi podmiotami podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy dopuszcza się w budynku niskim usytuowanie w piwnicy kotłowni gazowej zasilanej z sieci gazowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej należy załączyć wszystkie elementy z części graficznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Kiedy koszt zakupu blokady jest związany z parkowaniem konkretnego pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma sprzedaż gruntów, które rolnik - podatnik VAT wykorzystuje w gospodarstwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie czynności należy podjąć krok po kroku w przypadku wykupu gruntów pod poszerzenie pasa drogowego drogi wewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy otrzymane środki z Funduszu Szkoleniowego ujmuje się w dochodach budżetu JST?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Kiedy wystawić fakturę na aport?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jakiej deklaracji rozliczyć noty kredytowe i debetowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy rolnik zarejestrowany do VAT może odliczyć VAT od zamontowanej na budynku fotowoltaniki?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można wystawić fakturę korygującą za niewykorzystaną usługę jeżeli nabywca prenumeraty zmarł?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie znaczenie ma nowelizacja związana z obowiązkowym split payment dla rozliczeń kwartalnych w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak robić zbiorczy przelew metodą podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy głównym księgowym centrum usług wspólnych może być osoba ze średnim wykształceniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy przy usługach przeglądu urządzeń dla powstania obowiązku podatkowego w VAT może mieć znaczenie protokół wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kiedy można odliczyć VAT z faktury ze web hosting?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy warsztat samochodowy będzie zobowiązany wprowadzić zapis o mechanizmie podzielonej płatności na swoich fakturach?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak amortyzować środki trwałe zakupionej spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż budynku spółki cywilnej po jej likwidacji jest zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pozwolenie wodnoprawne może zostać udzielone jednostce organizacyjnej gminy np. Publicznej Szkole Podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy dyrektor ma obowiązek przywrócić nauczyciela na to samo stanowisku po odwieszeniu go po postępowaniu dyscyplinarnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy pracodawca może sfinansować pracownikom posiłki z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Kiedy sprzedawca który przekształcił się z działalności w spółkę z o.o. powinien wystawić faktury korygujące?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie prawa i obowiązki ma pracownik, który uczęszcza na zajęcia z języka obcego, które finansuje pracodawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy okres zatrudnienia w kilku spółkach grupy kapitałowej sumuje się?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czym się różni ciągły system czasu pracy, a równoważny system czasy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy świadectwo pracy można wystawić jeszcze w trakcie trwania umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek skorygowania wypłaty o składki na ubezpieczenia społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak rozliczać urlop wypoczynkowy nauczyciela, który ze względu na podjęte studia pracuje cztery dni w tygodniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy usługa księgowa wykonana w zakresie najmu prywatnego powinna być zarejestrowana na kasie rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy faktury wystawione na wspólnotę mieszkaniową trzeba wykazywać w JPK VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy należy skorygować koszty wynagrodzeń i zużycia materiałów o poniesione nakłady na wytworzenie WNiP?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób wykazać w bilansie jednostkowego sprawozdania finansowego udziały wyceniane metodą praw własności?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy musimy prowadzić rozrachunki z podmiotem, który udzielił pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy można uznać opakowania komponentów jako produkt dalszy do sprzedaży, czy należy je traktować jako odpad?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Od kiedy matce przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy wypłata wynagrodzenia może następować w kasie banku prowadzącego rachunek pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy należy ująć maszynę w ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy dodatek funkcyjny przysługuje tylko tym nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, którzy sprawują opiekę nad oddziałem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy ze środków ZFŚS można finansować wczasy profilaktyczne i sanatorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy hipoterapię można rozliczyć w ramach środków z dotacji na kształcenie specjalne w przedszkolu niepublicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy należy skorygować odpis na ZFŚS na emerytów, jeżeli jeden z nich zmarł?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Od kiedy należy uchylić decyzję dotyczącą skierowania do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy udzielenie gwarancji opodatkowane jest u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracodawca wypłaca rentę wyrównawcza, jeżeli były pracownik przeszedł na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy godziny realizowane w ramach programów unijnych są godzinami ponadwymiarowymi nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy do nagrody jubileuszowej wlicza się nauczycielowi dodatek specjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy wartość początkowa eksponatu powinna zostać powiększona o wartość zapłaconego PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy rodzic może zapisać dziecko do szkoły poza miejscem zameldowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W którym miesiącu w deklaracji VAT-7 możliwe jest ujęcie kwot podatku naliczonego dotyczącego korekt z tytułu importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy darowiznę w postaci towaru od dostawcy należy opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak ująć wartość zlikwidowanego budynku w księgach?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy starosta ma obowiązek zapewnienia siedziby organom nadzoru budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy wysokość opłaty za pobyt mieszkańca w DPS ustala się proporcjonalnie do liczby osób zobowiązanych do jej wnoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Kiedy podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT z duplikatu faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy gospodarstwo rolne o wielkości 0,3059 ha przeliczeniowych wlicza się do dochodu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne