Questions and answers

Czy należy uwzględniać parametry mpzp dla tej inwestycji, które są już przekroczone istniejącą zabudową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy budowa ścieżek rowerowych może być finansowana ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy były pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Jaka jest procedura częściowej zmiany ostatecznej decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy usytuowanie kompostownika na granicy z działką sąsiednią jest dozwolone?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Jak należy ustalić dochód do świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jak wykazać wymianę na nowy towaru zniszczonego w transporcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Z jakim kodem ZUS wyrejestrować pracownika przechodzącego na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy można udostępnić dokumentację zgromadzoną w ramach procedury "Niebieskie Karty''?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy maski mogą być dezynfekowane i wielokrotnie używane przez pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy możliwe jest wprowadzenie pracownikowi systemu przerywanego czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy do tytułu wykonawczego organ powinien załączać orzeczenie organu administracji publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy usługi świadczone gminie w wyniku przetargu mogą wyłączać z opodatkowania ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przepis k.c. dotyczący nowacji ma zastosowanie do umowy o zamówienie publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest dokonanie zamiany zastrzeżonej w umowie kary umownej na świadczenie rzeczowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Kto dysponuje planem i zaciąga zobowiązania w imieniu filii szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ujmować jednorazowe świadczenie na start nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak określić moment powstania przychodu, gdy zakończenie usługi dokumentowane jest raportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczać koszty uzyskania przychodów przy zerowym PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy ryczałt za wykorzystywanie prywatnego samochodu pracownika stanowi przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak realizować procedurę „Niebieskiej karty”?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż udziałów zakupionych za kwotę wyższą niż ich wartość nominalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak zaksięgować rozbiórkę niewielkiego, nieczynnego i uszkodzonego komina na dachu magazynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jakiej formie należy udokumentować fakt przeprowadzenia szkolenia bhp dla uczniów technikum?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy sprzęt muzyczny należy amortyzować wraz ze skrzynią do jego transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy podmiot leczniczy ma obowiązek opracowania danych przekazywanych do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy ścieki z płukania złoża po uzyskaniu pozwolenia można zrzucać do rowu i do jeziora?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy spółka może zaliczyć do przychodów operacyjnych obciążenie kontrahenta kosztami zwrotu wadliwego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jakimi wskaźnikami mamy wyliczyć opłatę za emisje do powietrza, jeżeli żadna ze stron nie zrobi badań?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy stowarzyszenie zwykłe, nie wpisane do KRS, może objąć akcje w spółce akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować dostawę urządzenia chłodniczego do okrętu wojennego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak prawidłowo zaewidencjonować umorzenie niespłaconej przez byłego pracownika pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zaksięgować darowiznę budynku częściowo zamortyzowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób ustalić wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy wynajem terenów do prowadzenia działalności na rzecz spółki przez jej wspólników podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co powinien zrobić podmiot leczniczy, jeśli jego pracownik podejrzewa sfałszowanie podpisu pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy hodowla danieli wymaga zezwolenia lub rejestracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Z czego wynika obowiązek zapewnienia wentylacji awaryjnej w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jakiej odległości od kąpieliska mogą poruszać się jednostki pływające typu skuter wodny, motorówka?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy przychody z punktu spełniającego status placówki oświatowo-wychowawczej będą zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy spółka ma prawo odliczenia VAT od faktury za organizację i przeprowadzenie wykładów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży biletów wstępu, których dystrybucja ma być dokonywana przez pośrednika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy monitorowane pomieszczenie w zakładzie pracy powinno zostać oznaczone piktogramem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy pracownie mają obowiązek udostępniania bezpłatnie wyników badań w nich wykonywanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy zapis o kategorii zagrożenia pożarowego lasów zamieszczony w UPUL można zmienić?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy montaż tarasu z desek na gruncie przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Grecki Wojciech | Nieaktualne

Czy jest możliwe wybudowanie studni wierconej do 30 m i do 5 m3 na dobę bez zgłoszenie i pozwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy nawożenie ziemi na działkę i podnoszenie działki wymaga jakiś uzgodnień, pozwoleń?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Jak wykazać wydatek na zakup podręczników dla nowego ucznia, który przyszedł do szkoły w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne