Questions and answers

Jaką stawką VAT opodatkować usługi świadczone przez instruktora narciarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć transakcję, w której faktura jest wystawiana na firmę ze Szwajcarii, a towar trafia do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy pracodawca może umieścić imiona i nazwiska pracowników w planowym jubileuszowym wydaniu firmowej gazetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Jakubik Mateusz | Aktualne

Czy dotacje otrzymywane na przejazdy gminne są opodatkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy dopuszczalne jest wydłużenie okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy dla usługi dojazd na zasadzie służebności może się odbywać?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Jak ustalić okres zatrudnienia uprawniający do nagrody jubileuszowej pracownicy szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy w sytuacji kiedy klient zapłaci odsetki po terminie mamy prawo wystawić notę odsetkową do noty odsetkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy z pracownikiem można zawrzeć jednocześnie kontrakt menedżerski?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak rozliczać osoby poniżej 26 roku życie, które obejmie nowelizacja o zerowym PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wspólnik może użyczyć lub wynająć lokal spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Do jakiego momentu zamawiający może dokonywać podziału zamówienia na części?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Czy zapisy w akcie notarialnym są wiążące dla ogólnego zagospodarowania działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy przyznać stronie prawo do świadczenia dobry start?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy właściciel gruntu może obciążyć przedsiębiorcę kosztem sporządzenia operatu szacunkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy spółka zależna może ujmować koszty związane z restrukturyzacją w grupie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zamawiający, udzielając zamówienia uzupełniającego, prowadzi z wykonawcą negocjacje w sprawie aneksu do umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jakim kontrolom podlegają będące w użytkowaniu linie energetyczne średnich i wysokich napięć?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jaki winien być skład rodziny do funduszu alimentacyjnego, jeśli niepełnoletnia córka urodziła dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy należy wydać informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego od 01.10.2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy posiłki lub drobne produkty gastronomiczne zapewnione pracownikom stanowią dla nich przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można samowolnie zasypać staw, który nie widnieje na mapach ewidencyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej podlega dozorowi technicznemu UDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy będzie przysługiwał dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy w przedszkolu można korzystać z kart pracy zakupionych w wydawnictwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wspólnicy spółki cywilnej mogą wnieść towar handlowy do nowo utworzonej spółki kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak należy księgować faktury sporne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak udokumentować i zaksięgować straty produkcyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy decyzja, która stała się ostateczna i prawomocna, może być uchylona, zmieniona organ stwierdza jej wygaśnięcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć potrącenie z wynagrodzenia za czas niedopracowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak należy prawidłowo wykazywać w zaświadczeniu okresy zatrudnienia podczas stażu nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Chojnacki Jan | Nieaktualne

Czy taka inwestycja wymaga dokonania zgłoszenia bądź uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Na jakich zasadach palaczowi zatrudnionemu w samorządowej szkole przysługuje odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT zawartego w cenie usług biura detektywistycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne