Questions and answers

Czy w treści planu BIOZ można zawrzeć informacje o stosowaniu kar finansowych w przypadku naruszeń planu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy wydatki na eksploatację wynajmowanego samochodu są limitowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wykorzystywanie magazynu na maszyny rolnicze jako magazyn na książki oznacza zmianę sposobu użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy wynajem na ternie UE urządzeń w celu demontażu należy potraktować jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy wysokość świadczenia socjalnego przysługującego nauczycielowi może być zróżnicowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zakończenie upadłości pozwala na zaliczenie wierzytelności jako nieściągalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zamawiający ma obowiązek wystawienia referencji na wniosek wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy za pierwszy rok działalności mogę sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Czy zespół szkół, który w swoim składzie ma kilka szkół może posługiwać się jedną pieczęcią okrągłą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy z nauczycielem stażystą należy zawrzeć umowę o pracę na okres trwania stażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Chojnacki Jan | Nieaktualne

Decyzja o pozwoleniu na budowę, od której upłynął termin na wniesienie odwołania, jest ostateczna czy ostateczna i prawomocna?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Jaka jest procedura zaopiniowania aktu założycielskiego zespołu szkół przez rady pedagogiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jaką podstawę zwolnienia zastosować do usług konsultacji seksuologicznych, świadczonych przez klinikę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie dokumenty powinien zwrócić organ w przypadku gdy wnioskodawca wycofuje wniosek o zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł pracować jako pedagog szkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaki wymiar urlop wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu od września do kwietnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jaki zapis powinien znajdować się na fakturze, by dokonać odliczenia od zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak na koniec 2018 r. ująć w księgach protokół likwidacji zapasów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak opodatkować usługi wynajmu pomieszczenia warsztatowego dla podatnika z Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak oszacować emisję w przypadku przelewania preparatów chemicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak postąpić w przypadku, gdy klient z innego kraju UE zwrócił się z prośbą o zwrot VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak powinien postąpić organ w przypadku stwierdzenia nieważności decyzji kierującej stronę do dps?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć wysokość przesłaniania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jak rozpoznać zbiorczą fakturę za opłaty za wjazd na autostradę wystawioną przez francuską firmę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak sformułować karę porządkową upomnienia dla nauczyciela, który niedbale prowadzi dokumentację szkolną?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak ująć w deklaracji VAT zakup próbek poza unią europejską?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak wygląda procedura wygaszania gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak wygląda sytuacja nauczyciela biorącego udział w strajku, który zachorował i przebywa na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Kto odpowiada za wypadek pracownika firmy zewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kto w spółce z o.o. odpowiada za terminowe opłacanie składek za pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy zmienić nazwę szkoły z uwagi na fakt, że nie nadano jej numeru?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo rozliczyć w VAT zakup od firmy UE, a potem sprzedaż firmie Białoruskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć fakturę od operatora telekomunikacyjnego - w czasie czy bezpośrednio w kosztach okresu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W trakcie trwania kadencji kierownika sp zoz można przeprowadzić konkurs na to stanowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Za który miesiąc zasiłku chorobowego liczyć uzysk dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Co jest działalnością kantorową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2019 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy dokumentacja powinna zawierać wskazanie metody techniki wyceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy domy dziecka wypełniają zapisy planu o zabudowie mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów należało dołączyć pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2019 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy inwestor może przyjąć na zgłoszenie rozbiórkę garażu wyposażonego w prąd?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2019 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość wydania samodzielnej decyzji o zatwierdzeniu planu monitorowania emisji CO2?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy jednostka budżetowa może przeksięgować wartości niematerialne i prawne na konto 021?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2019 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy Kodeks pracy reguluje w jakim dniu pracownik powinien odpracować prywatne wyjście z pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2019 r., Nowacka Izabela | Nieaktualne

Czy konieczne jest organizowanie przetargu na wyposażenie sal do oddziału przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2019 r., Puchacz Krzysztof | Aktualne

Czy można przenieść pozwolenie na budowę na jednego ze spadkobierców?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2019 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy nauczycielowi wygaszanych klas gimnazjalnych można uzupełnić etat w innej szkole gminnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy odpłatna działalność lecznicza może być realizowana na podstawie umowy z zagraniczna instytucją?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy podlega opodatkowaniu wniesienie praw autorskich do gry komputerowej aportem do spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podpis otoczony to podpis kwalifikowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne