Questions and answers

Od kiedy uchylić prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z nabyciem prawa do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Od kiedy ustalić prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Od kiedy żądać zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Osoba z jakimi kwalifikacjami może modernizować maszynę w zakresie schematów elektrycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

W jakim przypadku nie jest wymagane uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

W jakim terminie należy złożyć dokumenty dotyczące odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jaki sposób ustalić godziny strajku w placówce zapewniającej całodobową opiekę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób w obecnym stanie prawnym należy utworzyć filię przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

W jaki sposób wprowadzić zadaniowy system czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy dopuszczalna jest darowizna w postaci leków dla sp zoz od firmy związanej umową na ich zakup?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy do stosowania w warsztacie benzyny konieczna jest wentylacja miejscowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy gmina może podjąć decyzję o dofinansowaniu wypoczynku seniorom?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Czy istnieje prawny obowiązek prowadzenia skali edynburskiej lub skali becka w poradni ginekologiczno - położniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy na każdą usługę oferowaną przez powiatowy urząd pracy powinna być odrębna klauzula informacyjna?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy potwierdzić prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy nocleg i wyżywienie dla dziennikarzy zapewniony w związku z imprezą artystyczną stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi sezonowemu zatrudnionemu na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy polisa może być dowodem księgowym wykazanym w rozliczeniu końcowym z realizacji zadania publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy położna podstawowej opieki zdrowotnej może zastąpić w razie absencji chorobowej pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy pomoc kuchenna zatrudniona w szkole powinna mieć wykształcenie gastronomiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek sporządzenia protokołu z wypadku przy pracy, jeśli pracownik nie zgłasza takich żądań?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracownika należy ponownie skierować na badania lekarskie w przypaku krótkiej przerwy w zatrudnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownikowi można zmienić stanowisko z pomocniczego na urzędnicze bez przeprowadzania konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy premia regulaminowa może zostać uzależniona od przepracowania określonego czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy przeprowadzić rodzinny wywiad środowiskowy, czy należy wezwać do złożenia wyjaśnień w sprawie świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy staż nauczyciela należy wydłużyć o liczbę dni, kiedy brał on udział w strajku?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy w każdym przypadku kredytodawca wyraża zgodę na sprzedaż przez konsumenta kredytowanej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Bartosiak Jakub | Aktualne

Czy w oparciu o art. 155 k.p.a. można uchylić decyzję kierującą do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy w podmiocie leczniczym trzeba prowadzić księgę skarg i wniosków?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy w przypadku dowozu kontrahentów do siedziby firmy konieczne jest zezwolenie transportowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w przypadku śmierci klienta należy wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy zmienia się wysokość odpłatności za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Ile wyniesie pensum nauczycieli kształcenia zawodowego od roku szkolnego 2019/2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jakie badania i pomiary należy wykonać przy wprowadzeniu do użytkowania nowej maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Jaki ekwiwalent należy wypłacić nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy naliczyć kwotę stypendium materialnego dla dwójki dzieci w wieku szkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy postępować z aktami osobowymi w których znajdują się kopie dokumentów tożsamości?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Jakubik Mateusz | Aktualne

Jak należy rozliczyć dochód strony w celu przyznania zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak należy ustalić, ile osób podlega ochronie związkowej w zespole szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak obliczyć dochód w pomocy społecznej z działów specjalnych produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak prawidłowo informować NFZ o zmianach w harmonogramie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Jak prawidłowo naliczyć fundusz socjalny nauczycielom pracującym w likwidowanym gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo przekształcić umowę na czas nieokreślony na mianowanie nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wymiar minimalnego czasu zatrudnienia terapeuty zajęciowego w ramach opieki długoterminowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jak przedłużyć staż nauczycielce, która przebywa na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak ustalić statystyczną liczbę uczniów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę zmniejszającą wydatki wystawioną pod koniec roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2019 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne