Questions and answers

Jakie kwalifikacje powinien posiadać mechanik maszyn budowlanych zajmujący się konserwacją przenośników?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Nieaktualne

Jakie są procedury i jakie obowiązują terminy założenia publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez JST?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak obliczyć szerokość jezdni stanowiącej dojazd?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jak rozliczyć dochody uzyskiwane w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozumieć "linię rozgraniczającą ulicę"?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Jak się liczy podatek odroczony od odpisów aktualizacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Komu wypłacać ŚW, matce czy ojcu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Kto zgłasza do ubezpieczenia zdrowtnego osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Na listach obecności należy zaznaczać urlop wypoczynkowy czy nieobecność usprawiedliwiona?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy nie należy się świadczenie wychowawcze i zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Po spełnieniu jakich warunków pracownicy mogą wykonywać prace z użyciem łódki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

W jakiej pozycji deklaracji VAT -7 wykazać nabycie usługi analizy chemicznej od kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jakiej wysokości powinno zostać naliczone odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

W jaki sposób należy liczyć okres niezdolności do pracy uprawniający do rozwiąznia umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

W jaki sposób należy prowadzić dokumentację pracowniczą w postaci elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób sporządzić kartę wypadku, jeśli pracownik od czasu wypadku w drodze do pracy jest nieprzytomny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy brak zgłoszenia do funduszu emerytur pomostowych może stanowić przesłankę nieprzyznania emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy deklaracje uczniów o udziale w zajęciach z religii powinny być trzymane w arkuszu ocen ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy dyrektorowi biblioteki za czas wykonywania innej pracy powinno zostać wydane świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może wziąć udział w szkoleniu ze środków na prowadzenie zespołu szkolno – przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy gmina ponosi odpowiedzialność za zniszczenie płotu, na który przewróciło się zdrowe drzewo?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy inwestor może zbiornik na deszczówkę wykonać na zgłoszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość funkcjonowania bursy szkolnej w dwóch obiektach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy istnieje możliwość odstąpienia od spełniania norm określonych dla ręcznych prac transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy istnieje obowiązek powołania w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym zespołu ds. żywienia dojelitowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy kupując części do samochodu osobowego w UE można odliczać pełen VAT czy 50%?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy możliwe jest opatrzenie podpisem dokumentacji pracowniczej za pomocą faksymile?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy można przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy córce w związku z opieką nad niepełnosprawną matką?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można udzielić dziś pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków do jezior i ich dopływów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy można wybudować zbiornik na ścieki bez zgody współwłaściciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy należy się świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy należy ustanowić kuratora dla mieszkanki DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy należy wystawić notę obciążeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nauczycielce będącej w ciąży dyrektor szkoły może ograniczyć wymiar zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy nauczycielce przebywającej na urlopie dla poratowania zdrowia można wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy nauczycielka może zawiesić urlop rodzicielski na czas pobytu dziecka w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia można ograniczyć wymiar zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy odsetki mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów spółki D?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pergolę przy budynku jednorodzinnym wlicza się do powierzchni zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy pod pojęciem inne paliwa można zaliczyć gaz propan-butan z butli na działce inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne