Questions and answers

Czy za sierpień świadczenia rodzinne powinny być wypłacone w pełnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy budynek gospodarczy sytuowany przy granicy działki lub w odległości 1,5 m może mieć okap?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Mądry Martyna | Aktualne

Kiedy pomniejszyć kwotę odliczonego VAT w związku z tym, że część zaliczki została zwrócona?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić dochód osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy każdą ocenę skutków przetwarzania należy konsultować z organem nadzorczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy cudzoziemiec na zleceniu korzysta ze zwolnienia w ramach zerowego PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jakich okolicznościach spółka jest zobowiązana do ujęcia w księgach wyceny IRS banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy postąpić, gdy spółka z o.o. omyłkowo zatwierdziła i złożyła w KRS błędne sprawozdanie finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy należy naliczyć VAT od przekazania bonu turystycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaklasyfikować smartwatcha?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak "podatkowo" poradzić sobie z sytuacją nieuregulowanych należności w WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak skorygować VAT w eksporcie, jeśli trzeba wykazać stawkę 23%, a nie 0% (metoda „w stu” czy „od sta”)?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kto powinien złożyć wniosek o świadczenia: opiekun prawny czy matka dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy ma zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia w przypadku usługi instalacji systemu monitoringu na budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Gdzie podlega opodatkowaniu usługa utylizacji świadczona dla kontrahenta z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć w VAT polisę dla telefonu nabytą od podatnika niemieckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak wykazać fakturę dotyczącą szkolenia pracownika w szkole w Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy wystawia się faktury dokumentujące raty, które mają zostać zapłacone po dostawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy da się oszacować właściwy okres trwania instruktażu stanowiskowego dla operatora procesów chemicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy kontrahent może zastosować przy przeliczniku kursy kupna i sprzedaży walut obcych (tabela C)?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jaki termin należy zachować przy przeprowadzaniu inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w państwowej jednostce budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jaki dzień wskazać w świadectwie pracy jako datę rozpoczęcia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy jeśli zamiast WDT okazało się, że będzie to dostawa krajowa - trzeba opodatkować zaliczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Ile urlopu przysługuje pracownikowi po umowie na okres próbny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jakich warunkach środowiska pracy należy dokonywać pomiarów wskaźnika WBGT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Piętka Małgorzata | Nieaktualne

Czy prawem do zwiększenia wynagrodzenia objęci są wszyscy ratownicy medyczni wykonujący zawód w danym podmiocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest aneksowanie z mocą wsteczną umowy w sprawie zamówienia publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Kiedy fakturę za organizację targów spółka może wrzucić w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Na jakich zasadach możliwa jest zmiana stanowiska i miejsca pracy pracownika w wieku przedemerytalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Na jaki moment analizuje się warunki zwolnienia z poboru podatki przy wypłacie dywidendy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak potraktować fakturę z opisem "kaucja na poczet przyszłego czynszu"?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy jest określony maksymalny czas hospitalizacji pacjenta w SOR?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy możliwe jest wystawienie recepty dla pacjenta świadczeniodawcy, który nie jest leczony w ramach danego świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy organizacja zajęć grupowych dla dzieci jest objęta obniżoną stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakiej minimalnej sumy gwarancyjnej OC powinien wymagać szpital od ratownika medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jakie zasady obowiązują przy refundacji zatrudnienia osoby niepełnosprawnej z PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo wypłacać kierownikowi USC ryczałt za udzielenie ślubu poza urzędem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy osoba niepełnosprawna może odbyć turnus rehabilitacyjny w ośrodku na Ukrainie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy usługa szkoleniowa świadczona dla kontrahenta zagranicznego powinna być liczona do limitu do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne