Questions and answers

Czy można przyznać Kartę Dużej Rodziny (KDR) dla małżonka rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy na przebudowę dachu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wymagane jest wydanie warunków zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy nastąpiła utrata dochodu w związku z udzieleniem stronie urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy nauczyciel może wziąć urlop bezpłatny na część dnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy obowiązek prania odzież roboczej dotyczy także kurtek zimowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy odbiorca ponosi koszty zamontowania zaworu opróżniającego kanalizacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy OPS ma obowiązek przesłania dokumentacji do nowego ośrodka, aktualnego ze względu na miejsce zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy o zmianie obwodu szkoły trzeba powiadamiać rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy powierzchnia zabudowy silosu zbożowego typu BIN, płyty obornikowej i wagi samochodowej wlicza się do powierzchni zabudowy działki budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy powierzchnię działki zajętą przez dwupoziomowe miejsca postojowe należy wliczać do wskaźników mpzp?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy pracownik może zostać zobowiązany do odpracowania dnia, w którym był nieobecny z powodu choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy przekazać wniosek do rozpatrzenia do Urzędu Wojewódzkiego czy ponownie wydać decyzję?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy przekazanie pacjenta między tymi samymi oddziałami szpitala wymaga wystawienia skierowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Kałuża Małgorzata | Nieaktualne

Czy przy rozpoczęciu nowej procedury sprzedaży konieczne jest upłynięcie 6 miesięcznego terminu na zbycie nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy przyznać świadczenie 500+ na drugie dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy rachunek do umowy zlecenia musi zostać podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy remont balkonów - wymiana posadzki w budynku biurowym - wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy uchwały w formacie PDF muszą być podpisane np. podpisem zaufanym ePUAP?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Czy wniosek o zmianę terminu urlopu wypoczynkowego należy umieścić w aktach osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy w porozumieniu zmieniającym należy wskazać adres zamieszkania pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy wszystkie zakłady lecznictwa uzdrowiskowego muszą dostosować się do nowych wymagań do o dnia 31 grudnia 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy wynagrodzenie pracownika należy ustalić na pierwszy dzień po zakończeniu urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zapewnienie okularów ochronnych i dofinansowanie zakupu okularów korygujacych stanowi przychód pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy zespół powypadkowy musi przesłuchiwać poszkodowanego i świadka wypadku w składzie dwuosobowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy zjazd z drogi wewnętrznej nie wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jakie dane powinny zawierać protokoły z okresowej kontroli obiektów budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Jakie przepisy zastosować po wznowieniu postępowania w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jakie skutki wywołuje oddelegowanie pracownika do USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaki jest status podatkowy wspólnoty gruntowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak naliczyć składkę zdrowotną u płatnika, który jest uprawniony do wypłaty zasiłków chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak opodatkować opłatę tytułem "spłata dokumentacji", pobieraną przez spółdzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać dokumentacja firmy posiadającej sieć sklepów AGD i RTV dot. gospodarki odpadami?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jak projektować miejsca postojowe dla samochodów osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Jak rozliczać dochody spółki cywilnej w dniu zmiany wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy należy sporządzać informację ORD-U?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Szula Łukasz | Aktualne

Kiedy wierzyciel może zostać obciążony opłatą na podstawie artykułu 29 ustawy o kosztach komorniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Kogo należy poinformować o okresie przechowywania i możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Na jakich kontach zaksięgować operacie związane utworzeniem i spłaceniem odpisu aktualizującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Na kim w sp zoz spoczywa obowiązek prowadzenia dokumentacji praktykantów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

W jakim terminie przeprowadza się aktualizację wywiadu w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

W jakim zakresie należy ująć w statucie zespołu szkół klasy dotychczasowego technikum na podbudowie gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać sprzedaży pracownikom używanych komputerów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem: wyboru zestawu posiłków, posiłku dodatkowego, posiłku dietetycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne