Questions and answers

Czy na osobach zatrudnionych w szpitalu ciąży obowiązek przedstawienia się z imienia i nazwiska na żądanie pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy na podstawie aneksu można zmienić umowę o pracę nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nauczyciela zatrudnionego na umowę na czas nieokreślony można przenieść do innej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel mógł podjąć zatrudnienie w dodatkowym miejscu pracy bez uprzedniej zgody dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielom za czas strajku przysługuje wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nauczycielowi uprawnionemu do przejścia na emeryturę przysługuje odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nieodebranie przesyłki stanowi podstawę do anulowania paragonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy opłatę za odpady od hoteli można ustalić od ilości miejsc noclegowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy OPS powinien pokrywać koszt pobytu w DPS w pełnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy OPS powinien uchylić decyzję przyznającą zasiłek stały z powodu przekroczenia kryterium dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy organ może wydać warunki zabudowy, jeśli nie ma możliwości podłączenia obiektu do sieci wodno-kanalizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy pracodawca może dowolnie podzielić obowiązki z zakresu ochrony ppoż pomiędzy kierowników i inspektorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do dnia rozwiązania umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu na 1/2 etatu można zaliczyć do stażu pracy okres pracy w innej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy prowadzenie sklepu markowego w ramach umowy o świadczenie usług menadżerskich podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy przebudowa wewnątrz budynku i zmiana jego sposobu użytkowania wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie 500+ na dziecko, które jest w DPS i ma zapewnioną całodobową opiekę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy salon tatuażu można udekorować wypchanymi zwierzętami?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy składki na FEP należy opłacać za okres przebywania na urlopie wypoczynkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy Strażnika Miejskiego można powołać do Zespołu Interdyscyplinarnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy świadczenie usług kominiarskich może być zwolnione z ewidencjonowania na kasie rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy świadczenie w ramach outplacmentu podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy uczniowie podlegają klasyfikacji z przedmiotu, który wprowadzony został jako innowacja pedagogiczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy udzielenie absolutorium wymaga uchwały walnego zgromadzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy w jednym postępowaniu można dokonać zmiany decyzji środowiskowej i zmiany wnioskodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy wodomierz z wbudowaną baterią podtrzymującą zasilanie jest sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy w okresie oddelegowania pracownik pełni obowiazki czy zajmuje nowe stanowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w pawilonie handlowym wymagana jest kontrola przewodów wentylacyjnych, jeżeli jest tylko kratka wentylacyjna?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy zwolnienie lekarskie przerywa okres uzupełniającego urlopu wypoczynkowego, na którym przebywał nauczyciel?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Dotyczy pytania nr QA1211481.

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Gdzie należy przechowywać akta osobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Jak dyrektor szkoły podstawowej powinien przydzielić godziny do jego dyspozycji w cyklu kształcenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakich formalności należy dopełnić aby zatrudnić obywatela Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie kroki powinien poczynić płatnik składek, jeżeli pobyt pracownika oddelegowanego przekroczy 183 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie wymagania powinny spełniać szatnie odzieży własnej pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jaki powinien być skład rodziny do wniosku o JZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo na okres 7 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jaki zakres uprawnień posiada osoba ustanowiona jako doradca tymczasowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne