Questions and answers

Czy uchwały w formacie PDF muszą być podpisane np. podpisem zaufanym ePUAP?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Czy wniosek o zmianę terminu urlopu wypoczynkowego należy umieścić w aktach osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy w porozumieniu zmieniającym należy wskazać adres zamieszkania pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy wszystkie zakłady lecznictwa uzdrowiskowego muszą dostosować się do nowych wymagań do o dnia 31 grudnia 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy wynagrodzenie pracownika należy ustalić na pierwszy dzień po zakończeniu urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zapewnienie okularów ochronnych i dofinansowanie zakupu okularów korygujacych stanowi przychód pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy zespół powypadkowy musi przesłuchiwać poszkodowanego i świadka wypadku w składzie dwuosobowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy zjazd z drogi wewnętrznej nie wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jakie dane powinny zawierać protokoły z okresowej kontroli obiektów budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Jakie przepisy zastosować po wznowieniu postępowania w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jakie skutki wywołuje oddelegowanie pracownika do USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaki jest status podatkowy wspólnoty gruntowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak naliczyć składkę zdrowotną u płatnika, który jest uprawniony do wypłaty zasiłków chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak opodatkować opłatę tytułem "spłata dokumentacji", pobieraną przez spółdzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać dokumentacja firmy posiadającej sieć sklepów AGD i RTV dot. gospodarki odpadami?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jak projektować miejsca postojowe dla samochodów osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Jak rozliczać dochody spółki cywilnej w dniu zmiany wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy należy sporządzać informację ORD-U?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Szula Łukasz | Aktualne

Kiedy wierzyciel może zostać obciążony opłatą na podstawie artykułu 29 ustawy o kosztach komorniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Kogo należy poinformować o okresie przechowywania i możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Na jakich kontach zaksięgować operacie związane utworzeniem i spłaceniem odpisu aktualizującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Na kim w sp zoz spoczywa obowiązek prowadzenia dokumentacji praktykantów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

W jakim terminie przeprowadza się aktualizację wywiadu w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

W jakim zakresie należy ująć w statucie zespołu szkół klasy dotychczasowego technikum na podbudowie gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać sprzedaży pracownikom używanych komputerów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem: wyboru zestawu posiłków, posiłku dodatkowego, posiłku dietetycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Co zrobić w sytuacji różnych dat orzeczeń lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy bank może odsprzedać używane meble bez VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy byli pracownicy podmiotu powinni otrzymać klauzulę informacyjną w formie pisemnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może udzielić nauczycielowi urlopu uzupełniającego w częściach?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy jest możliwa zamiana terminu składania ofert i daty wniesienia wadium w przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy korygować INF-D-P jeżeli spółka uwzględniła składki na FP w większej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Czy łączone pensum dotyczy wyłącznie nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy możliwe jest dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku nienależącym do pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy na osobach zatrudnionych w szpitalu ciąży obowiązek przedstawienia się z imienia i nazwiska na żądanie pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy na podstawie aneksu można zmienić umowę o pracę nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nauczyciela zatrudnionego na umowę na czas nieokreślony można przenieść do innej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel mógł podjąć zatrudnienie w dodatkowym miejscu pracy bez uprzedniej zgody dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielom za czas strajku przysługuje wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nauczycielowi uprawnionemu do przejścia na emeryturę przysługuje odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nieodebranie przesyłki stanowi podstawę do anulowania paragonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy opłatę za odpady od hoteli można ustalić od ilości miejsc noclegowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy OPS powinien pokrywać koszt pobytu w DPS w pełnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy OPS powinien uchylić decyzję przyznającą zasiłek stały z powodu przekroczenia kryterium dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne