Questions and answers

Czy należy odwołać zajęcia indywidualne prowadzone z uczniem w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy należy ukarać osobę, która prowadząc prace ziemne spowodowała degradację gleb z klasy III na V?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy należy uzyskać dochód z tytułu emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy należy wypłacić nagrodę jubileuszową pracownikowi, który został zatrudniony na czas zastępstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych realizują swoje pensum w wymiarze 18 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nauczyciel może dostarczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie z trzy tygodniowym opóźnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nauczyciel po ukończeniu 56 lat objęty jest ochroną przed zwolnieniem z pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy odszkodowania za szkody w środku trwałym wolne są od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy oferta, która nie zawiera oryginalnego podpisu wykonawcy podlega odrzuceniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy operator wózka widłowego powinien przejść psychotesty?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy po rozwiązaniu spółki dochód należy ustalić z uwzględnieniem różnic remanentowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy projekt budowlany zamienny budynku mieszkalnego podlega sprawdzeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Czy skup złomu żelaznego można udokumentować dowodem zastępczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy spółka ma prawo do amortyzacji jednorazowej tomografu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółka może zmienić stawki amortyzacyjne i skorygować koszty amortyzacji wstecznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy sprzedaż usługi komunikacyjnej wraz z urządzeniem, np. routerem Wi-Fi stanowi usługę kompleksową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy świadczeniodawca mający umowę z NFZ może zawiesić udzielanie świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy w czasie przerwy świątecznej zimowej lub wiosennej można zwołać zebranie rady pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy wierzytelność, z której zwolniony został siostrzeniec jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w nowym czteroletnim liceum uczeń może w klasie pierwszej realizować dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w sieci szkół, którą powiat podejmie 30 sierpnia 2019 r. należy ująć Centrum Kształcenia Zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w uchwale w sprawie powołania komisji rewizyjnej rady gminy, należy określić liczbę członków tej komisji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zgodnie z RODO należy opracowywać plan kontroli i czy powinno to być częścią polityki bezpieczeństwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Gdzie w sprawozdaniu budżetowym za I kwartał wykazać kwotę nadwyżki za poprzedni rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Jaka jest procedura opracowania arkusza organizacji roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jaką odprawę należy wypłacić nauczycielowi, który po długotrwałym zwolnieniu lekarskim przechodzi na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie branże i w jakim terminie będą zobowiązane zainstalować kasy online?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jakie konsekwencje w VAT ma zapłata rolnikowi ryczałtowemu 5.000 zł w grudniu 2018 r., a 15.000 zł w marcu 2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje musi posiadać nauczyciel wspomagający dla ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać nauczycielka aby mogła być nauczycielem wychowania przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie składniki wynagrodzenia należy potrącać nauczycielom i pracownikom za czas strajku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie składniki wynagrodzenia należy potrącić nauczycielowi za czas strajku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jaki jest tryb zmiany sprawozdania przed jego zatwierdzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jakim rodzajem opakowania jest opakowanie ze styropianu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jak można mieć pełne prawo do działki przez dwie osoby w nieformalnym związku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jak należy prawidłowo obliczać kworum rady pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jak określić wysokość podatku od nieruchomości od budynku biurowego wybudowanego 30.12.2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak postąpić w przypadku zwrotu z Holandii składek na ubezpieczenie emerytalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne