Questions and answers

Czy apteka szpitalna może produkować leki cytostatyczne na zlecenie innego podmiotu leczniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT zewidencjonować i oszacować wartość nieodpłatnie przekazanej, używanej szafy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaka jest procedura tworzenia rodzinnych domów pomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w umowie o pracę z nauczycielem na czas określony można zawrzeć klauzulę o możliwości rozwiązania umowy

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Młodecki Marek | Aktualne

Co zrobić w przypadku kradzieży kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w sprawie ŚW wydać decyzję odmowną, czy postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób pobierać zaliczki na podatek dochodowy w momencie przekroczenia przez 26 latka progu przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można przenieść nauczyciela kontraktowego za jego zgodą do innej szkoły w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy zapłacone zaliczki podlegają opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Na jakiej podstawie wykonawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług zawartą na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy możliwe jest przyznanie babci świadczenia wychowawczego na wnuczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy można wręczyć porozumienie zmieniające nauczycielce przebywającej na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jak należy wystawić świadectwo pracy nauczycielowi, z którym zawarto osobną umowę na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak należy określić, czy uczennica formalnie ukończyła szkołę podstawową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel w internacie przy liceum ogólnokształcącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy po objęciu stanowiska dyrektora nauczyciel może ubiegać się o skrócenie okresu stażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jaką podstawę prawną rozwiązania umowy o pracę należny wskazać w świadectwie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy szkoła powinna zapewniać opiekę praktyki uczniów branżowej szkoły I stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Która szkoła powinna wystawić duplikat świadectwa dojrzałości uczennicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy nauczyciel powinien poinformować pracodawcę o przejściu na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy środki ochrony indywidualnej powinny posiadać atesty?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie dokumenty mogą być traktowane jako świadectwa pracy do naliczenia dodatku stażowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy wartość ładowacza czołowego zwiększa wartość początkową ciągnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pielęgniarce, która dostarczyła dylom magistra pielęgniarstwa, należy podnieść wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy osoba zatrudniona jako referent do spraw płac może być Inspektorem ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy pracownik, który odmawia wykonywania pracy w innej miejscowości, może zostać zwolniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy należy zasięgnąć opinii organu prowadzącego przy odwoływaniu wicedyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak amortyzować spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy należy się zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Do kiedy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest zwolniony ze składania deklaracji DRA?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jaką kwotę maksymalnie można potrącić z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy podatnik jest zobowiązany zarejestrować na kasie otrzymaną zaliczkę na usługi medyczne otrzymaną na konto bankowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak prawidłowo wpisać w świadectwie pracy informację o wykorzystanym urlopie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Do czego zobowiązuje przedsiębiorcę przetwarzanie prekursorów kategorii 3?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

W jaki sposób ująć w PKPiR towar handlowy, gdy nie otrzymano faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy należy podawać kwotę przewidzianą na sfinansowanie zamówienia, gdy w postępowaniu brak jest złożonych ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Jak rozliczyć zakup usług od kontrahentów zagranicznych, jeśli na fakturach doliczony jest lokalny podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W której części akt (A czy B) należy przechowywać potwierdzenie nabycia kwalifikacji przed podjęciem zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jak rozdysponować środki przekazywane z NFZ na podwyżki dla pielęgniarek?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy organ architektoniczno-budowlany powinien poprosić o opłatę skarbową za przebudowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne