Questions and answers

Jakie koszty powinna obciążyć usługa prawna, dotycząca należności objętych odpisem aktualizującym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jakie obowiązki w zakresie RODO musi spełnić jednoosobowa firma, która zatrudniła pracownika na umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma obciążenie pracownika (odchodzącego z pracy) kosztami szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma przywóz towaru z Pakistanu do Wielkiej Brytanii i potem sprzedaż z Wielkiej Brytanii do Włoch?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jaki obszar powinna ukazywać mapa, na której sporządzony został projekt zagospodarowania terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak księgowo będzie przebiegać ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak powinna brzmieć klauzula informacyjna dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jak rozliczać w kosztach odsetki od kredytu zaciągniętego przed 1.01.2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę wystawioną przez belgijskiego kontrahenta z tytułu usług zarządzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć zakup narzędzi od kontrahenta z Francji, jeśli kontrahent naliczył 20% podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak ustalić okres wypowiedzenia pracownika, z którym pracodawca zawarł jednocześnie dwie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak zaksięgować w gminie darowiznę środka trwałego przekazaną przez urząd marszałkowski?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Jak zaksięgować w spółdzielni mieszkaniowej karę umowną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak zaksięgować zapłatę za organizowane kursy i szkolenia, za które uczestnicy płacą "z góry"?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kto jest zarządcą wiaty przystankowej murowanej wybudowanej w latach 80-90tych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Na jakiej podstawie urząd może przetwarzać dane osobowe biometryczne w postaci odcisku palca pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Od kiedy liczyć termin miesięczny na załatwienie sprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jakiej pozycji bilansu wykazać zobowiązanie z tytułu kredyty otrzymanego od spółki matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jakim wymiarze przyznać świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

W jaki sposób wykazać w uchwale dotyczącej sieci szkół adres siedziby placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Co zrobić ze skierowaniem na rehabilitację wystawionym w języku obcym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy aktualny uczeń klasy VIII, który kończy szkołę podstawową w 14 roku życia może realizować praktykę zawodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy decyzja o warunkach zabudowy zostaje "skonsumowana" poprzez wydanie na jej podstawie pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy droga klasy D musi mieć po obu stronach pobocza gruntowe, czy wystarczy tylko jednostronne pobocze?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może dokonać przeniesienia nauczyciela w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy firma niemiecka transportująca odpady z firmy na terenie Polski do Niemiec powinna posiadać wpis do BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy istnieje możliwość skrócenia godzin pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej w okresie świątecznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy istnieje wzór orzeczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy jest podstawa do zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy kredyt obciążający aport zmniejsza jego wartość rynkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy księgowy może podpisywać deklaracje podatnika jego przychodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy leasing laptopów podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można odliczyć darowiznę w już złożonym zeznaniu PIT-28?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można połączyć klasy IV i VI na zajęciach wychowania fizycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy można przeprowadzić nabór do szkół ponadpodstawowych wyłącznie na podstawie świadectw szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy można wykorzystać przerwany urlop rodzicielski, który był udzielony w poprzednim stanie prawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy można zwolnić pracownicę zatrudnioną na zastępstwo, która zaszła w ciążę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy najem hali sportowej na cele reklamowe może być kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy należy uzyskać warunki zabudowy, jeśli zwolniono z uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy na wycięcie orzecha włoskiego na terenie prywatnej działki położonej na wsi wymagane jest zezwolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy odpracowanie czynszu generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne