Questions and answers

Czy dyrektor może przyjąć do pierwszej klasy technikum osobę, która skończyła 18 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy kurator oświaty prowadzi nadzór pedagogiczny nad placówkami doskonalenia nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jak należy opodatkować sprzedaż nieruchomości nabywcy z siedzibą w Austrii?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jakich sytuacjach należy cofnąć decyzję w sprawie uzupełnienia etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy prawidłowo księgować dopłaty od udziałowca na pokrycie kosztów nieznajdujących pokrycia w przychodach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy oznakować strefę dozowania proszku aluminiowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy dyrektor wydaje decyzje o przyznaniu uczniowi nauczania indywidualnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Czy do utworzenia spółki z o o. i objęcia w niej udziałów powinna być sporządzona dokumentacje cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Od kiedy osoba współpracująca ma prawo do zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy akt urodzenia dziecka może być przechowywany w aktach osobowych pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel powinien wziąć urlop bezpłatny, aby pojechać na komisję ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy godziny zastępstw doraźnych oraz godzin ponadwymiarowych należy wliczyć do 40 godzin na tydzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy pracodawca powinien wypłacić odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Jakie obowiązki w zakresie cen transferowych ma spółka, która dokonuje wielu transakcji ze spółką matką?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak dealer samochodowy powinien ująć w PKPiR opłaty urzędowe poniesione w związku z rejestracją pojazdów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy od studenta do 26. roku zatrudnionego na umowę zlecenie należy odprowadzać wszystkie składki ZUS oraz podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Od kiedy powstanie obowiązek w podatku od nieruchomości w przypadku ustanowienia trwałego zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy możemy zawrzeć umowę z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego tylko za jeden rok obrotowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy jeden z mechaników zatrudnionych w zakładzie może pracować jako kierowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Z jakiego paragrafu należy wypłacić świadczenie na start dla nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy można odliczyć podatek VAT od wartości niezwróconej przez pracownika odzieży roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak zaewidencjonować koszty uruchomienia akredytywy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy spółdzielnia handlowa musi zgłosić do KRS fakt powołania pełnomocnika zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracownicy oddelegowani z Czech do Polski będą musieli rozliczyć podatek od wynagrodzenia w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy oddelegowani pracownicy z Czech do Polski będą podlegali ubezpieczeniom społecznym w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy możliwe jest wycofanie z majątku spółki cywilnej lokalu stanowiącego środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakich pojazdów dotyczy zwolnienie z obowiązku stosowania tachografu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy nieruchomość zakupioną do działalności gospodarczej należy sprzedać z podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak prawidłowo uśrednić pensum stosując dla zajęć rewalidacyjnych pensum uśrednione?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy określić, czy nauczyciel kontraktowy ma prawo rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy spółka macierzysta powinna sporządzić dokumentację cen transferowych dla oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy koszt zakwaterowania pracowników obcej firmy generuje po ich stronie przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak powinna wyglądać dokumentacja cen transferowych, jeśli ma dotyczyć nieruchomości zakupionej od firmy powiązanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie uprawnienia ma osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Które decyzje w zakresie ochrony środowiska są tzw." decyzjami związanymi"?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

W jakiej wysokości wypłacić dodatek specjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy można wydać dwie decyzje o warunkach zabudowy na to samo zamierzenie inwestycyjne, dla tego samego inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy budynek rekreacji indywidualnej jest tożsamy z zabudową jednorodzinną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne