Questions and answers

Jak opodatkować darowiznę od ciotki z poleceniem zakupu mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownika można oddelegować do prac pomocniczych w innym wydziale?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy budowa rowów przydrożnych i remont przepustów wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownikowi z ponad 10-letnim stażem pracy zatrudnionemu na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

W jaki sposób liczyć składkę na FP od umowy zlecenia zawartej ze swoim pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Od kiedy powinno można przyznać świadczenie wychowawcze na drugie dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy klient instytucjonalny może złożyć reklamacje na bank do sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2019 r., Bartosiak Jakub | Nieaktualne

Od kiedy obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie zmiany wprowadziła tzw. ustawa wdrażająca RODO w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jaką umowę należy zawrzeć z nauczycielem, który nie posiada wymaganych kwalifikacji na pracy na danym stanowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy klauzula wykonalności w akcie notarialnym, który stanowi umowę alimentacyjną jest konieczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy wydać decyzję umarzającą postepowanie w sprawie usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jak zaewidencjonować inwestycję zaniechaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak ustalić uśredniony etat nauczyciela, który realizuje 22 godziny z pensum 18 i 1 godzinę z pensum 22?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy można amortyzować nieużywany środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy ojcu będzie przysługiwał dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż nieruchomości, która została włączona do wspólności małżeńskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rodzic powinien być poinformowany o przyznanych zajęciach nauczania indywidualnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2019 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Jak należy ustalić dochód do becikowego, gdy strona osiągała dochód z tytułu zasiłku chorobowego z ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy przedszkole niepubliczne może korzystać z pomocy wolontariusza, który nie ukończył 18 roku życia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak powinna wyglądać korekta VAT in minus w jednostce budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2019 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy nauczycielowi przebywającemu w stanie nieczynnym nauczyciel powinien wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy firma, która będzie sprzedawać sprzęt IP dla placówek państwowych, musi od razu rejestrować się jako podatnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy gmina w związku z zapłatą przez firmę (wnioskodawcę) kwoty netto + VAT powinna wystawić fakturę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości zakupionej w 2017 r. będzie podlegała podatkowi VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy do sprzedaży filtrów, z których pozyskiwane są pozostałości metali należy zastosować odwrotne obciążenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak należy interpretować procedurę uproszczoną oceny zdolności kredytowej klienta detalicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2019 r., Rogoń Dominika | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielce zatrudnionej na okres jednego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT potraktować nietransakcyjną dostawę WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy istnieje możliwość do wydania warunkowego pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2019 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy gmina powinna sfinansować dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy lekarz ma prawo pozyskiwać informacje dotyczące zawodu pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2019 r., Łokaj Maciej | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć podatek od darowizny, jeśli dokona rejestracji do VAT po jej otrzymaniu ?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy rozliczenie zakupu etykiet (z Polski do Polski z VAT i z Polski do kontrahenta z Niemiec jako WDT) jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek zapłaty faktur w systemie split payment?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć zakup od fińskiego dostawcy, jeśli towar jest transportowany na terytorium Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak należy wypełnić arkusz ocen ucznia, który z egzaminu poprawkowego otrzymał ocenę dopuszczającą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Według jakich przepisów nauczyciel powinien kontynuować staż, jeżeli rozpoczął go w 2017 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy pracownik około produkcyjny powinien na hali produkcyjnej nosić kamizelkę odblaskową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy sprzedaż zagranicznych usług szkoleniowych podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne