Questions and answers

Jak opodatkować usługi szkoleń online nagrywanych i sprzedawanych na zagranicznych portalach?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak powinien postąpić starosta wobec wniosku o ustanowienie zabezpieczenie roszczeń w kwocie 10 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak rozumieć sformułowanie „o nie więcej niż jedną kondygnację”?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2019 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jak ustalić dochód za 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Jak zakwalifikować wypadek pracownika w drodze do miejsca pracy innego niż wynikający z umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Kto stwierdza stan nagły w sprawie o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jaki sposób refakturować koszty czynszu na najemcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2019 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W którym momencie PCC stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

W którym momencie ujmować materiały podstawowe w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy konieczna jest zmiana decyzji administracyjnej przyznającej usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy kwestionariusz osobowy kandydata do pracy może zawierać informacje dotyczące obywatelstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2019 r., Jakubik Mateusz | Aktualne

Czy lekarz może w ramach działalności gospodarczej pisać artykuły o tematyce medycznej na zlecenie gazety?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy mamy do czynienia z dochodem uzyskanym do celów świadczeń rodzinnych i wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można sporządzić korektę deklaracji celno-skarbowej po zatwierdzeniu jej przez urząd celny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy można wypłacić dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy należy udzielić kuratorowi informacji w sprawie dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy na wystawianym upomnieniu za zaległość podatkową należy umieścić klauzulę informacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy NIP spółki cywilnej po przekształceniu przejdzie na powstałą spółkę jawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy organ powinien żądać od wnioskodawczyni przedłożenia ugody sądowej, na mocy której zasądzono alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy organ właściwy dłużnika może złożyć wniosek do starosty o uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracownicy powinni podpisać nowe zobowiązania do zachowania tajemnicy/poufności?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy spółka komunalna będąca własnością gminy ma obowiązek raportowania schematów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wynajem szalunków można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy za czas przebywania poza granicami RP należy się świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy zasadne jest zamieszczenie informacji o sprostowaniu treści ogłoszenia o naborze?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zasilenie kapitału spółki przez komandytariusza lub komplementariusza podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zasilenie konta małżonka jest darowizną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zgodnie z RODO pracodawca może przetwarzać informacje, kto z pracowników i jak często korzysta z palarni?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Jak franczyzobiorca powinien zaksięgować w PKPiR prowizję od sprzedaży usług świadczonych na rzecz banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2019 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jakim dokumentem organ powinien wstrzymać wypłatę świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak należy udokumentować zwrot towaru zakupionego z Białorusi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy sędzia przechodzi w stan spoczynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Od kiedy liczyć staż pracy uprawniający do otrzymania dodatkowego urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Od kiedy wydać decyzję zmieniającą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Od kiedy zmienić odpłatność za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

W jaki sposób roliczyć delegację?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy jednorazową premię świąteczna należy wliczać do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy można wypłacić specjalny zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy od kandydata do pracy można wymagac podania adresu zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2019 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy potraktować stypendium jako dochód uzyskany?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy pracownik może zlożyć wniosek do ZUS o ukaranie pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy przyznać dodatek z tytułu wielodzietności?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy radny gminny może pełnić funkcję w zarządzie sp. z o.o. utworzonej przez związek międzygminny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy strażakowi PSP można przyznać bon na zasiedlenie w ramach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego uznać za nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy uznać wnioskodawcę za osobę samotnie gospodarującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy wnioskodawca może złożyć wniosek o zmianę ostatecznej decyzji na podstawie art. 154 par. 1 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w przypadku kontynuacjizatrudnienia pracownik powinien ponownie wypełniać dokumenty zgromadzone w aktach osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy w skierowaniu na badania profilaktyczne powinień być wskazany adres zamieszkania kandydata na pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wstrzymać wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego od maja 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak obliczyć dochód do zasiłki rodzinnego i becikowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak policzyć dochód do JZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Komu przysługuje KDR?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Na jakiej podstawie można wypłacić odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Od kiedy uchylić decyzję dotyczącą świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jaki sposób gmina może przekazać jednostce pomocniczej składniki mienia komunalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2019 r., Krześnicki Ireneusz | Aktualne

W jaki sposób przechowywać dokumentację pracowniczą po ustaniu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne