Questions and answers

Czy przy potrąceniu wynagrodzenia za strajk jest minimalna kwota, którą nauczyciel musi otrzymać?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy rozliczając się przy pomocy PKPiR należy na koniec roku rozliczyć różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy sprawa zasiłku stałego nadal ma być zawieszona?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy starosta może wydać decyzję uznającą rekultywację za zakończoną w części?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy szkoła może zrezygnować z realizacji zajęć w ramach godzin do dyspozycji dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy w księgach zrzeszenia spółdzielni ujmować tylko opłacone składki członkowskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy wodę ze zbiorników przeciwpożarowych można zrzucić do kanalizacji deszczowej, dla której odbiornikiem jest jezioro?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy za jeden dzień strajku należy potrącić wynagrodzenie stosując przeliczenie według pensum nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy zastępca prezydenta miasta może być przewodniczącym komisji konkursowej na dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy zespół korzeniowy można uznać za uraz?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy zleceniodawca może dofinansowywać posiłki zleceniobiorcom?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jaka jest praktyka księgowania w operacjach typu walutowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jaką stawką podatku od nieruchomości należy opodatkować tzw. budynek pokazowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować na montaż modułów fotowoltaicznych poza budynkiem mieszkalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak długo należy przechowywać ewidencję czasu pracy dotyczącą lat: 2016, 2017, 2018?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Jakie przepisy o podróżach służbowych stosować do obcokrajowca oddelegowanego do pracy w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jakie wymagania i przepisy powinny być spełnione, aby prowadzić pracę z lutownicą w przestrzeni biurowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak liczyć ilość ścieków odprowadzanych wozami asenizacyjnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Jak należy udokumentować w PKPiR najem gruntu na cele remontowo-budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż akcji pracowniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak opodatkować wycofanie budynku wybudowanego na cele działalności gospodarczej na cele prywatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć odprawę emerytalną po 20 letnim okresie urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak rozliczyć koszty ubezpieczenia samochodu służbowego po zmianie w przepisach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Jak wykazać i opodatkować odsprzedaż na rzecz firmy z USA usługi transportu lotniczego z Wietnamu do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak wykazać nabycie badań laboratoryjnych od kontrahenta z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak zatrudnić nauczyciela WOS nieposiadającego odpowiednich kwalifikacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Młodecki Marek | Aktualne

Kiedy można wypłacić spadkobierczyni środki pieniężne zgromadzone na rachunkach zmarłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku wykonania usługi dźwigiem z operatorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy różnice kursowe nie stanowią kosztu uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy spółki są spółkami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy wypowiedzenie można uznać za skutecznie wręczone?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kto jest administratorem danych dotyczących przyznawania pomocy zdrowotnej nauczycielom?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kto może opracować operat wodnoprawny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Stachowska Marta | Aktualne

W jakim terminie spółka komandytowa powinna złożyć sprawozdanie do urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób rozliczać koszty związane z zakupem zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Za jaki miesiąc należy uwzględnić uzysk dochodu w rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Z jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej należy dokonywać wydatków na usługi metodyczne moderatora?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2019 r., Majchrzak Marcin | Nieaktualne

Co powinna zawierać Informacja o warunkach zatrudnienia handlowca zatrudnionego w systemie pracy w domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Co stanowi podstawę wymiaru składek ZUS od nieodpłatnego świadczenia w postaci wynajęcia domu dla prezesa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy członkowi rady nadzorczej spółki komunalnej należy się wynagrodzenie za czas choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dzieci mogą być leczone w poradniach specjalistycznych dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Paszkowski Artur | Aktualne