Questions and answers

Czy budowę dwóch budynków należy traktować jako ciągłą (najpierw mieszkalny, później gospodarczy)?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może sfinansować ze środków na doskonalenie nauczycieli udział w szkoleniu dotyczącym ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Który OPS jest właściwy do podjęcia decyzji w sprawie skierowania do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

W której szkole nauczycielka powinna otrzymać świadczenie na start?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba, która będzie opiekunem w żłobku i klubie dziecięcym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy impregnowanie próżniowo żywicą epoksydową powierzchni metalowych wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Tomaszkiewicz Joanna | Nieaktualne

Czy podatnik może skorzystać z umorzenia zaległości podatkowych z powodu suszy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Z jakim dniem nauczyciel powinien skończyć staż po nowelizacji Karty Nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jakie są rozwiązania uspokajające ruch?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jak prawidłowo zaliczyć nauczycielowi służbę wojskową do stażu pracy wliczanego do dodatku stażowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Co powinna zawierać pozytywna decyzja dotycząca kontynuacji stażu nauczyciela w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy dyrektor powinien wydać zaległą legitymację nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy można przyjąć na magazyn towar zakupiony w ramach WNT na podstawie faktury proforma?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy planować szkolenia branżowe dla nauczycieli w ciągu roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy faktury zerowe otrzymywane przez aptekę z hurtowni z powodu korekty serii, należy ujmować w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy korekty faktur o zerowej wartości powinny być wykazane w deklaracji VAT i w JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy rozmontowaną drabinę rozstawną można zastosować jako drabinę przestawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jak powinien wykorzystać swój urlop ojcowski nauczyciel zatrudniony w wymiarze 2/18 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy świadcząc usługi optometryczne można skorzystać ze zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaka pieczęć powinna znajdować się na kopercie z decyzją podatkową - organu podatkowego, czy właściwego urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy pożyczki z poprzednich lat należy uwzględniać w limicie 10.000.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można zatrudnić na umowę zlecenie syna, który jest studentem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy dzieci zmarłego przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn na zasadach ogólnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy lakiernik samochodowy będzie zobowiązany do stosowania kasy online od 01.01.2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy subkonta do bankowego rachunku rozliczeniowego powinny być zgłoszone na druku aktualizacyjnym NIP-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w związku ze sprzedażą urządzenia (plotera), podatnik musi dokonać korekty w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy decyzja o warunkach środowiskowych jest nadal ważna, jeśli inwestor chce zmienić wniosek z jednego na 3 odrębne budynki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Do jakiego kodu należy zakwalifikować odpady z cięcia metali żelaznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Majewski Grzegorz | Nieaktualne

Jaka powinna być wysokość opłaty legalizacyjnej czterech urządzeń wodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy wody pochłodnicze można zaklasyfikować jako ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy spółka powinna płaci podatek od nieruchomości od wyłączonej z użytku sieci kanalizacji sanitarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi należy wypłacić zaległy dodatek stażowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak wykazać usługę transportu świadczoną przez kontrahenta z Ukrainy na trasie Polska – Ukraina – Polska?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy zasiłek okresowy przysługuje za niepełny miesiąc, tj. w przeliczeniu na liczbę dni w miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy zasiłek macierzyński wypłacany oddelegowanemu pracownikowi podlega Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakiego rodzaju substancje niebezpieczne znajdują się w skrzynkach komputerowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy zajęcia indywidualne nauczyciela niepełnozatrudnionego mogą być opłacone jak godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy konieczna jest zgoda pracownika na przetwarzanie danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Kiedy ująć w księgach transakcję window forward?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

Do którego organu należy składać interwencje w związku z podejrzeniem spalania śmieci/odpadów przez osoby fizyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy pożyczka otrzymana przez spółkę komandytową od podmiotu nieuczestniczącego w spółce podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy apteki nadal są zobowiązane do prowadzenia ewidencji recept farmaceutycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy przy naliczaniu nagrody powinna zostać uwzględniona wrześniowa podwyżka wynagrodzenia nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jaka będzie podstawa do zasiłku chorobowego z tytułu choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak rozliczyć zakup i sprzedaż kluczy do gier komputerowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne