Questions and answers

Czy sekretarz gminy może być członkiem komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w poradni psychologiczno-pedagogicznej może być ustalony dzień wolny dla wszystkich pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy wykonanie usługi pokazu florystycznego wykluczy podatnika z ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy wykonywanie zadań z zakresu służby BHP może stanowić świadczenie usług w zakresie doradztwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wypłata należności licencyjnych w kwocie ponad 2.000.000 zł podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zakład może przeprowadzić akcje ,,zbierania" nakrętek w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy Zarząd spółki akcyjnej postąpił słusznie odmawiając wykonania uchwały Rady Nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy zasiłek celowy na pokrycie strat w wyniku klęski żywiołowej jest nienależnie pobrany?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Do jakiej kategorii budynków pod względem bezpieczeństwa pożarowego zalicza się budynki gospodarcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Ile powinna wynosić odległość zbiornika na nieczystości ciekłe od granicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jaki jest obszar oddziaływania zbiornika na nieczystości ciekłe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Jak potraktować na gruncie VAT zakup materiałów w Niemczech, które są odsprzedawane również w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak prawidło wypełnić część J zeznania PIT-36L?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć podnajem między komandytariuszem a spółką komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Na jakiej podstawie prawnej dyrektor szkoły przenosi nauczyciela przedszkola do pracy do innej grupy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Od kiedy należy zmienić odpłatność za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Od kiedy nastąpi tzw. elektronizacja faktur sprzedażowych w zamówieniach publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

W jakich przypadkach należy zawrzeć z nauczycielem umowę o pracę na podstawie przepisów ustawy Kodeks pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy dotychczasowy organ, który wypłacił świadczenia z FA powinien zgłosić dłużnika do BIG-u?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dyrektor szkoły powinien uzgadniać zmianę pensum siostry zakonnej uczącej katechezy z kurią?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy jest możliwa zmiana decyzji o skierowaniu do DPS na wniosek dyrektora DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy można zawrzeć umowę o pracę z obcokrajowcem z Ukrainy, jeżeli nie posiada on pozwolenia na pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy nauczyciel historii ma uprawnienia do nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy OPS powinien uchylić decyzję SKO?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy otrzymanie środków pieniężnych z tytułu braku załadunku od kontrahenta z UE podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy pracodawca powinien rozwiązać umowę o pracę i z jakiego powodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy przedsiębiorca może pozbywać się lodówek z freonami?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy przysługuje prawo do zasiłku okresowego po opuszczeniu aresztu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego i świadczenia wychowawczego na dziecko, które nie przebywa na terenie RP?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy rekompensata oraz odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy podlegają zwolnieniu ze składek na ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy świadczenie urlopowe można wypłacić nauczycielom zatrudnionym do końca sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy uczelnia może przekazać zużyte świetlówki sprzedawcy, jeżeli nie posiada on wpisu w BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne