Questions and answers

Czy w skład rodziny wpisać również dwoje dzieci z małżeństwa konkubiny, czy tylko ich wspólne dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy zabudowa balkonu w budynku wielorodzinnym lekką konstrukcją wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy zajęcia w publicznej szkole policealnej dla dorosłych mogą rozpoczynać się w lutym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy za pracę w święto należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Gdzie szukać przepisów dot. transportu wózkiem jezdniowym ładunku wystającego poza jego obrys?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do gazet i czasopism?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak długo należy przechowywać karty czasu pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak ewidencjonować przychody z tytułu opłat za wynajem miejsca parkingowego na godziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje grożą w przypadku niesprawności monitoringu ciągłego ponad 10 dób?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Jak poprawnie należy prowadzić karty ewidencji czasu pracy nauczycieli i dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak powinien wyglądać wypis z UPUL?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokonać korekty wypłaconego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak ustalić wymiar urlopu dodatkowego dla pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak wykazać import towarów z Indii do Polski z odprawą celną w Polsce zleconej firmie zewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek posiadania monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kiedy pracodawca może odstąpić od przeprowadzania pomiarów dla substancji sklasyfikowanej jako H351?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Komu przysługuje odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

W jakim terminie i w jaki sposób powinna być przeprowadzona inwentaryzacja majątku wygaszanego gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób ustalić rozkład czasu pracy radcy prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Kamińska Agata | Aktualne

Z jaką datą należy wydać nauczycielowi świadectwo pracy, jeżeli ostatni dzień sierpnia wypada w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Co dyrektor szkoły może zrobić z nauczycielem, który nie wyraża zgody na zmianę stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy do usunięcia drzew konieczne jest uzyskanie zgody współmałżonków członków spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może nie wyrazić zgody nauczycielowi na skorzystanie z urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy generalny wykonawca może odliczyć VAT z otrzymanej refaktury od inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy istnieje konieczność wykonywania testów QAL3 w okresach postoju instalacji do spalania paliw?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy jest przepis określający szerokość przejścia - "szlaku komunikacyjnego" w sklepie/supermarkecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy korekty sprzedaży należy ująć jako błąd lat poprzednich czy księgować na bieżąco?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy można odmówić biegłemu rewidentowi dostępu do dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy należy naliczyć opłatę za wycinkę drzew z pasa drogowego drogi wewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy należy pomniejszyć świadczenie rodzicielskie o pobierany przez stronę zasiłek dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy należy rozpatrzyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, który został złożony po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy należy zachować zgodność treści mapy do celów projektowych z oryginałem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Czy opinie dot. projektu organizacji ruchu powinny być wystawione na wnioskodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy organ może zażądać potwierdzenia, że pianka i owata mają spełniać wymagania produktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy pobiera się opłatę skarbową od budowy sieci światłowodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne