Questions and answers

Czy można uwzględnić zaświadczenie lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy należy wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy wypłacić stypendium szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nauczycielkę wygaszanego gimnazjum dyrektor szkoły może przenieść w stan nieczynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy nauczycielom zatrudnionym na dwa miesiące przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy podlega opłacie wydanie kopii dokumentacji medycznej, jeśli pacjent zwróci się o nią po raz kolejny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy powiat może udzielić sp zoz dotacji na finansowanie zobowiązań z tytułu zakupu aparatury na raty?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy pracownik ze służby przygotowawczej, który nie zdał egzaminu może być referentem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy przeniesienia nauczyciela wygaszanego gimnazjum może dokonać organ prowadzący?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy przeniesienia nauczyciela wygaszanego gimnazjum należy dokonać w ostatnim dniu sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy umowa konsorcjum może prowadzić do konieczności stworzenia dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wypłata dywidendy poniżej 2.000.000 zł podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zakup od firmy czeskiej posiadającej polski NIP to WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy zgoda na udzielanie świadczeń paliatywnych jest tożsama ze zgodą na pobyt w określonym hospicjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy z osobą na stanowisko opiekuna Klubu Seniora należy zawrzeć kolejną umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaka jest procedura wygaszenia gimnazjum publicznego założonego i prowadzonego przez osobę fizyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaką opłatę skarbową należy pobrać - czy jedną, czy razy trzy ze względu na 3 instalacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie przepisy należy uwzględnić planując dystrybucję oleju na rynku europejskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jakie wykształcenie powinny posiadać osoby na stanowisku terapeuty zajęciowego/instruktora terapii zajęciowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jakie znaczenie dla możliwości pełnego odliczania VAT ma fakt braku wpisu stosownego kodu PKD do KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak należy obliczyć urlop dla nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, który realizuje pensum łączone?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak należy policzyć dochód do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Jak wykazać podatek z tytułu odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak wyliczyć maksymalną ilość magazynowanych odpadów w ciągu roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Od kiedy powinna nastąpić zmiana decyzji o odpłatności za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Od kiedy zmienić decyzję o odpłatności za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej prawidłowo należy ująć opłatę CEPIK?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Majchrzak Marcin | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W jakis sposób wprowadzić ruchomą organizację czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Z jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej należy dokonać wydatku za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Majchrzak Marcin | Nieaktualne

Czy cudzoziemcowi należy się objęcie indywidualnym programem integracyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy części zamienne do maszyny podlegają oznakowaniu CE?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy dyrektor jednostki budżetowej może podpisywać do wypłaty świadczenia dla siebie z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może przenieść nauczyciela na inne stanowisko bez jego zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy jeden rolnik może posiadać trzy zagrody rolnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne