Questions and answers

Czy odpady medyczne można przetwarzać w inny sposób niż unieszkodliwianie termiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy odsetki wypłacone przez spółkę komandytową stanowią koszty uzyskania przychodów w pełnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy ogłoszony konkurs na dyrektora szkoły powinien jednak zostać odwołany w czasie pandemii koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy podatnik może wnieść do spółki z o.o. środki trwałe, których zakup sfinansowany został z dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy po obniżeniu wymiaru zatrudnienia nauczycielka może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy prezes OSP może podpisać umowę o dofinansowanie w przypadku śmierci skarbnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Kosicki Tomasz | Aktualne

Czy przedstawiony w pytaniu sposób obliczania podatku cukrowego jest prawidłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy przemieszczanie się ciągami komunikacyjnymi na wysokości powyżej 1 m to praca na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy przewodniczącym Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego może być kierownik referatu oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy przysługuje zasiłek okresowy za kwiecień osobie, która otrzymała świadczenie integracyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy przy ustalaniu okresu, na który zawierana jest umowa, uwzględnia się okres gwarancji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Czy sąsiad musi wyrazić zgodę na to, aby budynek piwnicą mógł stykać się z granicą działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy Skarb Państwa jest państwową osobą prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy starostwo jest zobligowane do zwrócenia kwoty, którą użytkownik wieczysty nadpłacił?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy strona musi wyrazić zgodę na doręczanie drogą elektroniczną korespondencji w konkretnej sprawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy transfer oszczędności emerytalnych z Wielkiej Brytanii do Polski będzie generował przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy umowę na zastępstwo można traktować jak umowę na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy w arkuszu organizacji szkoły można ująć godziny dla nauczycieli prowadzących orkiestrę dętą młodzieżową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wójt może wnioskować do samego siebie o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Karciarz Mateusz | Aktualne

Czy w skierowaniach należy nadal wskazywać na jakiej wysokości pracownik świadczy pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy w umowie oprócz stanowiska praca główna księgowa powinno być również dopisane prokurent?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy wykusz należy wliczyć do szerokości elewacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy zasiłek stały w związku ze zmianą sytuacji rodziny należy przeliczyć od kwietnia czy od maja br.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy zawartą z cudzoziemcem umowę o pracę na czas określony można wydłużyć aneksem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zbiornik na gaz na zgłoszenie wymaga decyzji o warunkach zabudowy, w przypadku, jeżeli nie ma planu miejscowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy zgodnie z nowym PZP i nowymi aktami wykonawczymi zaświadczenie ZUS musi zostać złożone wyłącznie w formacie pliku XML?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Czy zgodnie z nowym PZP można dokonać powtórzenia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Kurowska Agnieszka | Aktualne

Czy z otrzymanej subwencji PFR można opłacić składki ZUS właściciela firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy zwrot zasiłku pielęgnacyjnego odesłać do ZUS, bo należność już wygasła po śmierci strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Ile godzin pracy powinien mieć nauczyciel zatrudniony w oddziale sześciolatków w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Ile powinna wynosić przestrzeń wolna od kaloryfera?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż lodów i gofrów z okienka?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować dla usługi polegającej na udzielenia informacji bankowej na potrzeby audytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak głośno może być na korytarzu budynku biurowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jakie opłaty nie wymagają dokumentowania fakturą VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakie są wymogi przyjęcia studenta farmacji na praktykę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą likwidacja środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą przekazanie towarów handlowych pomiędzy działalnościami małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakie skutki wywoła przekazanie występującemu ze spółki komandytowej maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Jakie szkolenia można przeprowadzać w czasie trwania pandemii koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Jakie świadczenia i komu należy wypłacić po śmierci pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne