Questions and answers

Czy członek rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej ma prawo dostępu do rejestru członków spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy kupno doładowań paysafecard podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy można w aktach osobowych przechowywać świadectwa pracy za zgodność z oryginałem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy na działce o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha można wydać warunki zabudowy na zabudowę zagrodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy na przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w drugim terminie potrzebna jest zgoda rady pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej klasy VIII należy wpisać zajęcia komputerowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczycielowi, który miał wymagany staż pracy, ale nie jako nauczyciel, należy się świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel przy przeniesieniu do innej placówki powinien mieć utrzymany dodatek motywacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy na ułożenie masy bitumicznej na parkingu przy stadionie miejskim należy uzyskać pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy Organizacja Odzysku Opakowań może osiągnąć kodem 19 12 04 poziom recyklingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy państwowy fundusz celowy objęty jest "zakazem" powoływania się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy pielęgniarka w żłobku, która obejmuje opieką powyżej 20 dzieci może być równocześnie opiekunem dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy podnajmując pojazd leasingowany można odliczyć 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy powinnam ponownie przekwalifikować wytłok na produkt uboczny tylko na inny cel?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy Pracownicze Plany Kapitałowe mają wpływ na układy zbiorowe pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy przypisanie pracownikowi rażącego niedbalstwa pozwala na nie uznanie zdarzenia jako wypadek w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy publikowanie wizerunku nauczyciela uczestniczącego w wydarzeniu szkolnym wymaga jego odrębnej zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy rodzaje emisji wymienione w art. 3 pkt 4 lit. b p.o.ś. są katalogiem zamkniętym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy sprzedaż na rzecz kółka rolniczego powinna zostać zaewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy szkoła musi posiadać fizycznie rejestr wypadków, jeśli do tej pory nie było takich zdarzeń w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy ukończenie nauki powoduje rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy urządzenie padoku do jazdy konnej na gruncie rolnym klasy IV i V wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Czy w szkole policealnej powinien być zatrudniony doradca zawodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy zwolnione z egzekucji komorniczej jest stypendium socjalne wpływające na rachunek bankowy ze szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Hopcia Patryk | Nieaktualne

Czy zwolnione z egzekucji komorniczej jest stypendium stażowe wpływające na rachunek bankowy z firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Hopcia Patryk | Nieaktualne

Czy żłobki wchodzące w skład zespołu mogą mieć jeden plan finansowy dla zespołu żłobków?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne