Pytania i odpowiedzi

Czy przysługuje świadczenie wychowawcze babci z tytułu sprawowania pieczy nad wnukiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy dyrektor szkoły w obecnych warunkach prawnych powinien posiadać regulamin oceny pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Od kiedy przyznać świadczenie wychowawcze pełnoletniej córce, na którą matka pobierała świadczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy dyrektor szkoły powinien posiadać regulamin oceny pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaki jest stan prawny nagradzania uczniów klas 1-3 na koniec roku szkolnego za wyniki w nauczaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

W jaki sposób należy zaksięgować fakturę za usługę, jeśli zostanie ona wykonana w następnym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak powinno wyglądać księgowanie nabycia udziału w spółce komandytowej po stronie nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy koszty procesowe zwiększają wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak amortyzować weryfikator do biletów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy zasiłek okresowy należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jak liczyć wysokość zasiłku stałego, gdy osoba od kilku miesięcy przebywa w szpitalu psychiatrycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jak powinna wyglądać procedura, jeżeli gmina chce odbierać odpady na utwardzenie dróg od firmy prywatnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy przy wypełnianiu zawiadomienia ZAW-NR należy zaznaczyć jednocześnie kwadrat numer 7 i jeden z kwadratów 8 lub 9?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można składować łącznie odpady 07 02 13, 12 01 21, 16 03 04, 04 02 22,09 01 08, 08 03 07, 15 02 03?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy przyuliczne miejsca postojowe są częścią drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Od kiedy należy zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę, jeżeli dzień 1 stycznia jest dniem świątecznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo zrealizować zawiadomienie mieszkańców o nowej stawce dotyczącej odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy trociny są odpadem czy produktem ubocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy sprzedaż samochodu osobowego wycofanego z działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy opłacie skarbowej podlega wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu/zaleganiu z opłatami za mieszkanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Karciarz Mateusz | Aktualne

Czy w związku ze zmianą pensum przysługuje nauczycielowi urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób ustalić czy dane transakcje są jednorodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Szula Łukasz | Aktualne

W jakiej formie należy wyodrębnić środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak szkoła powinna zaksięgować otrzymaną od starostwa darowiznę w postaci komputera i licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy odszkodowanie za utratę spodziewanego zysku podlega opodatkowaniu u rolnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy urlop z tytułu niepełnosprawności przechodzi nauczycielowi na kolejny rok kalendarzowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy sformułować pismo dotyczące zmiany minimalnego wynagrodzenia nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy umowa zawierana przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy powinna być zawarta z uwzględnieniem powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy kilka budynków może stanowić jeden środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można udzielić urlopu wychowawczego na okres dwóch tygodni?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy ryczałt sędziowski może być rozliczany w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy i jak powołanie w zakładzie pracy związków zawodowych wpływa na skład komisji bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy decyzja ZUS-u dotycząca nieuwzględnienia zdarzenia jako wypadku przy pracy rodzi jakieś obowiązki dla pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy instalacja wodociągowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia, a może nie wymaga niczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Co można sfinansować w ramach funduszu sołeckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy OPS powinien wydać decyzję dotyczącą zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy utrata zaufania oraz wiarygodności pracownika może być wystarczającym powodem do wypowiedzenia umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy hotel powinien się zarejestrować w BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za czas odbycia szkolenia okresowego bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy przygotowanie gruntu do używania zwiększa jego wartość początkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dla pracownika zatrudnionego w samorządowej jednostce budżetowej można wprowadzić zadaniowy czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku wypłacanych tantiem i w przypadku opłaty za prawa/licencje?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w urzędzie może być część odpadów wytwarzanych jako odpady komunalne oraz część innych niż komunalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak opodatkować dywidendę otrzymaną od rosyjskiej spółki córki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy zbycie udziałów prze cudzoziemca podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Co może zrobić starosta, jeżeli od 1 stycznia nie będziemy posiadać aktualnych UPUL?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy legitymacje o symbolu MEN-I/50/2 są już nieaktualne i należy sporządzić protokół ich zniszczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy możliwa jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW na terenie oznaczonym w mpzp jako tereny rolnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne