Questions and answers

Jak należy ewidencjonować zapłaty zaliczek na podatek PIT przedsiębiorcy, dokonane z rachunku bankowego firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy interpretować używane w niektórych dokumentach planistycznych oznaczenie: teren bez prawa zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jak należy księgować w PKPiR import samochodów i maszyn z USA oraz wydatki towarzyszące tym czynnościom?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak należy zaksięgować zwrot z tytułu składek zdrowotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak obliczyć wielkość zabezpieczenia roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić dochód rodziny do udzielenia pomocy w formie zasiłku celowego oraz zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak rozlicza się spółka z o.o., która prowadzi kantor waluty wirtualnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć przychody małoletniego z zagranicznego kontraktu sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ustalić datę końcową umowy na okres próbny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak wykazać przychody z niemieckiego stosunku pracy uzyskane przez podatnika do 26 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak zaksięgować w PKPiR zaległy podatek u źródła zapłacony wraz z odsetkami 31.03.2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy fundacja musi zawiera umowę o zarządzanie PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kiedy można skorzystać ze zwolnienia VAT przy sprzedaży lokalu mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy należy rozliczyć stratę spółki z o.o. sp. komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy nuczyciel może ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Kiedy powinna zostać rozliczona korekta in minus w kontekście SLIM VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy pracodawca ma obowiązek wypłaty odprawy ekonomicznej oraz emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownicą, która przebywa na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kiedy umowa o pracę zawarta na czas określony przekształca się w umowę na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Kiedy wyjazdy pracowników należy zakwalifikować jako podróż służbową, a kiedy jako oddelegowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy wystąpi VAT od sprzedaży działek budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kto może szkolić kierowców przewożących towary niebezpieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Kto powinien podpisać dokument w którym bank przedstawia klientowi decyzję kredytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Rogoń Dominika | Aktualne

Kto wystawia skierowanie na hospitalizację pacjenta przebywającego w izolatorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Na jakich zasadach zawrzeć umowy o prowadzenie PPK dla pracowników zatrudnionych przed 1.01.2021 r. i po tej dacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Na jakim etapie zamawiający powinien dokonać czynności faktycznej odrzucenia oferty w postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

Od kiedy dokonać korekty VAT od nieruchomości przy likwidacji spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jakich godzinach na liście obecności pracownik socjalny powinien wpisywać dyżury telefoniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jakiej formie kierownik jednostki wprowadza zmiany w planie finansowym wydzielonego rachunku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

W jakiej formie winien uzyskać zgodę właściciela terenu na postawienie odłowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

W jakiej pozycji sprawozdania finansowego powinny być wykazane bonusy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jakim terminie pracodawca powinien wypłacić dodatki do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

W jaki sposób, pod rządami nowego PZP, należy kwalifikować zmiany umowy jako istotne albo nieistotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

W jaki sposób gmina może wspomóc spółdzielnię socjalną której jest założycielem w remoncie budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

W jaki sposób powinien rozliczyć się Anglik, który posiada polską rezydencję podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

W której części JPK FA powinny być ujęte transakcje niepodlegające opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Wobec jakiego dokumentu można dokonać poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Banasik Paweł | Aktualne

Z jaką stawką VAT sprzedawać testy na koronawirusa dla podmiotów gospodarczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy darowiznę ze zbiórki pieniędzy należy traktować jako dochód do specjalnego zasiłku celowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy dyrektor OPS może żądać od pracownika przeprowadzania aktualizacji wywiadu (część IV) co 3 miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy jednostki administracji rządowej mogą wspólnie udzielać zamówień publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Nowakowski Wojciech | Aktualne

Czy łączna kwota odpraw: ekonomicznej i emerytalnej może przekroczyć 15-krotność minimalnego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne