Questions and answers

W jaki sposób pracodawca powinien określić warunki wypłacania pracownikowi dodatku za sprzątanie biura?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy w dni wolne od zajęć dydaktycznych powinien być zapewniony dowóz uczniów do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy osoba ukończyła Wydział Nauk Pedagogicznych ma uprawnienia do pracy na stanowisku pracownik socjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy w obiekcie magazynowym można zastosować lokalne zasilacze bezprzerwowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak ustalić podstawowe miejsce pracy nauczyciela na emeryturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy zamontowanie na osłonie urządzenia ogranicznika kąta otwarcia stanowi modernizację maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Od kiedy nauczycielka może kontynuować staż przeniesiony z innej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Za jaki okres należy sporządzić sprawozdanie finansowe w przypadku ogłoszenia likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak prawidłowo uzupełnić kartę szkolenia wstępnego po awansie pracownika na stanowisku kierowniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jak obliczyć zabezpieczenie roszczeń dla odpadu niebezpiecznego 16 06 01 i zwykłych 17 04 05?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Jaki powinien być termin zakończenia stażu na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycielki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Gdzie i komu winien taki zebrany zużyty sprzęt w sklepie przekazać?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy są jakieś konsekwencje i kary jeżeli w 2019 r. odpis na ZFŚS przekaże się na wydzielony rachunek bankowy z opóźnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy istnieją przesłanki do uchylenia decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy osoba zatrudniana na zastępstwo musi posiadać takie samo wykształcenie, jak dotychczasowy pracownik?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jakie są zasady rozliczania czasu pracy nauczycieli przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jakim przypadku ma zastosowanie art. 188 w zakresie ust. 3 i 4, a w jakim przypadku art. 205 i 206 pr.wod.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy projekt karty oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy po śmierci pracownika należy naliczyć PIT i ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy tymczasowy budynek handlowy na zgłoszenie na 180 dni wymaga uzgodnienia pod względem p.poż. i higieniczno-sanitarnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy spółka powinna posiadać certyfikat/badania potwierdzające przydatność tego opakowania do recyklingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Po jakim czasie niepełnosprawny nabywa prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie chorobowe dla pracownika, który w tym samym miesiącu otrzymał wypowiedzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Co w przypadku firmy decyduje o zaliczeniu odpadu do kodu 16 01 19 albo do kodu 20 01 39?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Od kiedy OPS powinien przyznać dodatek na internat?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy passport powinien być przechowywany w aktach osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Gdzie można przekazać odpady inne niż niebezpieczne, a powstające w trakcie robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Pod jakimi kodami zakład zajmujący się montażem i produkcją "mikro" transformatorów powinien oddawać wytworzone odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Kto decyduje o numeracji porządkowej lokali powstałych w wyniku przebudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jakie składki powinien opłacać przedsiębiorca, który dodatkowo pełni funkcję wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy jednomiesięczne bezpośrednie zatrudnienie po robotach publicznych wlicza sie do limitu umów o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak ustalić dochód osoby z pracy za granicą do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy Dzień Edukacji Narodowej jest świętem, w którym nie odbywają się zajęcia dydaktyczno- wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy na samodzielne wyjścia ucznia ze szkoły po zajęciach lekcyjnych może wyrazić zgodę tylko jeden rodzic?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może skierować nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia na badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy należy przyznać świadczenie wychowawcze od momentu urodzenia dziecka przez nieletnią córkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jaki sposób w obecnym stanie prawnym należy wykazać praktykę przy zabytkach nieruchomych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy w strefie płatnego parkowania można pobierać opłaty w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy można przyznać prawo do świadczenia wychowawczego obywatelce Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy na czas trwania remontów dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia i odpracować je w soboty?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne