Questions and answers

Czy spółka może odliczyć VAT dotyczący opakowania posiłku nabytego w ramach usługi gastronomicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pielęgniarki korzystają z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Kiedy rozpoznać WNT i jak rozliczyć transakcję z kontrahentem, gdy towar nie wjedzie na terytorium Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

W jaki sposób liczyć 5 letni okres nabycia nieruchomości otrzymanej w spadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy ustalić datę końcową stażu nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy należy uwzględnić dodatek nocny i wyrównać wynagrodzenie za czas choroby we wrześniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy świadczenie uzupełniające może być wliczane przez OPS do aktualnego dochodu mieszkańca DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy można wypłacić pracownikowi exit bonus?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy i kiedy należy policzyć dodatek stażowy nauczycielom zatrudnionym w innych placówkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy prawidłowo skorygować wysokość dodatku stażowego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Na jakiej podstawie należy określić zakres badanych zanieczyszczeń w kontekście opłat za odprowadzanie ścieków do wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Jaka powinna być częstotliwość badań okresowych wskaźników napięcia i narzędzi izolacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy wewnątrzwspólnotowe nabycie motocykla powoduje konieczność zapłaty akcyzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Z jaką datą należy zawrzeć umowę z pracownikiem młodocianym w celu odbycia praktycznej nauki zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak zaprezentować w bilansie pobrane zaliczki w trakcie roku do wysokości wypracowanego zysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy organ administracji architektoniczno-budowlanej dokonuje kwalifikacji, co jest siecią, a co przyłączem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy należy przelać część odprawy rentowej na konto komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Kiedy można sprzedać nieruchomość zabudowaną bez podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy doliczyć o świadczeń rodzinnych kwotę osiągniętego dochodu przez dziecko będące członkiem rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy okresy pracy za granicą, podlegają zaliczeniu do okresów pracy w służbie cywilnej w zakresie uprawnień pracowniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy wynagrodzenie za nadgodziny, dodatki nocne, premie miesięczne można wypłacać po 10 dniu następnego miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy ilość 6 uczniów w grupie spełnia wymagania oddziału integracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Kiedy należy zgłosić do PPK pracownika zatrudnionego 3.07.2019 r. oraz 05.08.2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość podziału geodezyjnego nieruchomości, którą stanowią lasy i nieużytki, przez gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy można wykreślić jednego z Inwestorów decyzji o pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jak zaksięgować umorzenie zakupionych świadectw efektywności energetycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest przyjęcie przez hospicjum leków własnych pacjenta zażywanych przed przyjęciem do placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy należy wysłać wniosek do UW celem ustalenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Na jakich zasadach wypłacić wyrównanie nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kiedy należy przygotować następną aktualizację Programu Ochrony Środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy można w muzeum zastosować różne okresy rozliczeniowe w ciągu roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy podmiot może magazynować zmieszane odpady komunalne do czasu zebrania odpowiedniej ilości do transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Majewski Grzegorz | Nieaktualne

Czy zmieszane odpady komunalne mogą być przeładowywane wyłącznie na stacji przeładunkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy dwa razy po 6 stanowisk postojowych, między którymi jest 60 m odległości stanowią jeden parking?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy należy przy budowie uwzględniać zapisy mpzp z 1998 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy inwestor może w ramach jednej inwestycji rozbudować drogę gminną oraz zbudować infrastrukturę na tej drodze?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy w przypadku zasiłku należy uwzględniać kwotę zmniejszającą podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT z faktury, na której wykazano kredyt reklamowy jako metoda płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Kiedy wejdą w życie nowe matryce stawek VAT z załącznika nr 3 i załącznika nr 10 do ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak opodatkować świadczenie usług turystycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy elektrociepłownia może sprzedawać wodę pochłodniczą działkowcom do podlewania ogródków?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy odpady niebezpieczne mogą być termiczne przekształcanie w procesie odzysku R1?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2019 r., Nieć Anna | Aktualne